top of page

Nordpolen

Fästpunkt 1

På många kartor från 1500-talet är Nordpolen en svart klippa omgiven av fyra öar med floder emellan. Klippan återfinns i flera kulturer.

GERARDUS MERCATOR 1595

ABRAHAM ORTELIUS 1570
FRÅN FÖRSTA MODERNA ATLASEN "THEATRUM ORBIS TERRARIUM"

EFTER MERCATORS KARTA

"Själva polen består av fyra omgivande öar, som enligt myten skiljs åt av fyra starkt strömmande floder. Dessa förde världens hav mot en gigantisk strömvirvel vid polen där det stod en stor sten. En redogörelse för denna myt i Mercators egen hand finns fortfarande kvar". Läs mer här.

GERARDUS MERCATOR 1589

URBANO MONTE 1587

"En viktig och extraordinär världskarta i manuskript ritad på en nordpolsprojektion för att bilda den största manuskriptkartan över världen på 9 x 9 fot. Denna karta är ett av 3 bevarade exempel (2 manuskript, 1 tryckt) som utgör kontinuum av Urbano Montes arbete på sin ultimata världskarta. "Unik på många sätt", säger G. Salim Mohammed, chef och kurator för David Rumsey Map Center vid Stanford University, som nyligen lade till kartan i sin samling. "Ingen har egentligen studerat detta eftersom det har varit dolt i århundraden." Endast tre överlevande versioner av kartan är kända. Läs mer här.

På den här kartan, tillsammans med alla typer av djur som vi känner till idag, finns representationer av så kallade "mytiska varelser", eller snarare bibliska, som drakar och enhörningar.

Tyska jesuiten, kartografen och professor i hebreiska, matematik och astronomi, Heinrich Scherer (1628-1704) använder uttrycket "Polum Mundi" "världs-polen, "jordens centrum" och "polen" då han som flera andra kände till att det endast finns en pol: Nordpolen. "Sydpolen" eller Antarktis är landmassan som omger världshaven, inte en kontinent på botten av ett klot.

"Magnetiska ön" från Olaus Magnus' Carta Marina.

"Hålet vid Nordpolen kan tydligt ses". Döljer de öarna eller är det verkligen ett hål vid Nordpolen?

bottom of page