top of page

HJÄRNORNA BAKOM LÖGNEN OM JORDKLOTET

IHS TOPP

Jesuitorden grundades på 1500-talet av Ignatius Loyola. Målet var att förstöra kristendomen via motreformationen och inkvisitionen. Projektet misslyckades på grund av avskaffandet av inkvisitionen i början av 1800-talet av Napoleon Bonaparte.


År 1776 grundade jesuiten Adam Weishaupt Illuminatiorden. Weishaupts Illuminatiorden (Upplysta på latin) var en nytolkning av Ignatius Loyolas Allumbrados (Upplysta på spanska). Allumbrados utgjorde den inre helgedomen för Loyolas jesuiter ungefär tre århundraden före Weishaupt. Målet för Jesuitorden Illuminati var att förstöra kristendomen via kommunism, humanism och ekumenik.

Vatikanforskaren Thomas Richards

a2d2bf121d8ed065fb6838ce76dc213c_edited.

Jesuit Bergoglio visar frimurar-tecknet.

Jesuiterna och judarna har samma mål: att förstöra kristendomen och införa en ny världsordning. Jesuiterna blev, liksom judarna, utvisade vart de än kom och likt judarna återkom de ständigt under andra namn och i annan dräkt. Slagorden är social rättvisa, jämställdhet  och demokrati  vilket egentligen är förtäckt kommunism. Den nuvarande påven är kommunist, jesuit, frimurare och sannolikt även krypto-jude.

Fästpunkt 1
102720_image-1.jpeg

"Svarta Påven", Arturo Sosa, säger att 'Gud' är ett knepigt begrepp för "vilken Gud talar vi om". Enligt Bibeln finns det bara en Gud. Han säger också att Covid-19 inte var någon tillfällighet. Han vandrar uppenbarligen inte med Jesus, utan med grundaren av Jesuitorden Ignatius Loyola.

sei_21950798_edited.jpg

Uppfinnaren av Big Bang-teorin jesuiten George Lemaître

Jesuiter spred lögnen om jordklotet och rymden

Rymd-indoktrinering och världs-kommunism

ihs videos

Bland de tidiga jesuiterna fanns vetenskapsmän med kunskaper inom matematik och astronomi som visste att jorden är ett orörligt plan som solen och månen cirkulerar över. Det är uråldrig kunskap som finns representerad i bibeln, såväl som alla forna kulturer. Jordklotet och globalism är en attack på Gud.
 

Fästpunkt 2
BIBLICAL COSMOLOGY_edited.png

I det här klippet avfärdar jesuiten och Vatikanens astronom, Guy J. Consolmagno, mycket skickligt den heliocentriska modellen, gravitationsteorierna och Big Bang samtidigt som han sätter tilltro till Bibeln och Första Moseboken, som motsäger den moderna vetenskapliga konsensusen (jesuit); "Newtons gravitationsekvation är en DIKT."

bottom of page