top of page

HEINRICH SCHERER

Scherer IHS_edited_edited.png

Heinrich Scherer, (1628 - 1704) var en tysk jesuit, matematiker, kartograf, geograf och professor. På denna världs-karta, med jordens sanna form, har han markerat utbredningen av Jesuiternas mission (infiltration) över världen. (Jämför med dagens kartor över jesuiternas utbildnings-institutioner Vi ser även hur de resande jesuiterna, nere till vänster grundaren av Jesu sällskap, Ignatius Loyola, låter sig dyrkas av inhemsk befolkning.

World-Map-Magellan-Journey-Victo.jpg

Ytterligare en Scherer-karta. Denna visar rutten för Megallans världsomsegling. Nordpolen, Antarktis och Australien var vid tiden okända regioner.

En Illustration från Scherers Atlas Novus visar hans frustration över den nya representationen av världen; jordgloben. En österländsk astrolog/astronom river sönder ett horoskop. (Astronomi liksom sann astrologi är baserade på forma tiders (även Biblisk) kosmologi och till vänster syns någon med en hög bevis; ex Tartaria och världsomseglingen mm), vädja till överordnad.

Scherer jämför PLANISPAERII POLARIS (platta jorden) mot GLOBI TERRESTRIS (klotet) och kontaterar angående klotet: "Det är inte förnuftigt att bland denna typ av geografi med vetenskap och är enligt min mening inget annat än att störa vetenskapen".
Heinrich Scherer hade antagligen svårt med jesuit-censuren, då det finns många kartor som visar "den nya" geografin. Det verkar till och med som att han varit inblandad i att göra alla de matematiska beräkningar för att anpassa jordens plana yta till ett klot. Han refererar till "världens pol" som "jordens mitt och kallar sina "flat earth" kartor PLANISPAERII POLARIS.

Nuförtiden tror de flesta på grund av den massiva klot-indoktrineringen och jesuit "co-adjutors" med
inflytande över utbildning mm, att jorden verkligen är ett klot, trots att alla för 500 år sedan visste det, som en del intuitivt känner; att jorden är platt.

bottom of page