top of page
mlp.jpg

EARTH IS FLAT!

"The proof of the fact that the earth is not a globe is the greatest snapping of the chains of slavery that have ever taken place in the world of literature or science"
William Carpenter in "one hundred proofs that the earth is not a globe"

FLAT AND NON-ROTATING

The Earth is not a spinning sphere but a non-rotating, stationary plane covered by an impenetrable firmament dome. Outer space does not exist, but it is very likely that there are continents beyond Antarctica.

Most ancient cultures and civilizations visualized the universe as a closed system with flat ground covered by a dome roof; Norsemen, Mayans, Israelites, Egyptians, Babylonians, Sumerians, and Greeks – they all knew the physical reality we live in.
Freemasons know and so do many of the "elite". The globe, the solar system and outer space with billions of galaxies and suns are not based on fact but fiction. No one can prove that the earth is a globe without showing manipulated and computer-generated images and videos.

The lie about space is fabricated to belittle the Bible and God's Word and get people to put their faith in the state and modern science instead. - THERE IS NO GOD! Gagarin said after his fake space flight. That the earth is a globe is a hoax so big, and the machinery behind the maintenance of the lie so effective, that few dare to question the establishment and so-called modern science.

FLAT AND WITHOUT IRON CORE

The misleading depictions that we are constantly fed with in school textbooks, the media and Popular Science are programming with fantasy images that have nothing to do with reality. The Earth is and has always been a motionless plane, flat and non-rotating. Plate tectonics is a clear example of the absurdity of the globe concept; plates are straight, not curved.

PLATTEKTONIK

platta substantiv

En slät, platt, relativt tunn, styv kropp med jämn tjocklek.

vågrät adjektiv

1. I rät vinkel mot vertikalen. parallellt med plan mark.
2. Platt eller plan

lodrät adjektiv

Riktningen som pekar i en vinkel på 90 grader mot en plan yta.

The Russian borehole on the Kola Peninsula is the deepest artificial hole ever in the Earth's crust: 12.1 km. Despite this, it is often claimed with certainty that the Earth has a core of iron and that its temperature is 5000°C despite the absence of direct evidence.
GEOLOGISKA TVÄRSNITT VITTNAR OM EN PLAN JORD
Tvärsnitt av långa avstånd, som bilden ovan med den extrema sträckan på 3500 km är svår att hitta i sökmotorerna. Dock i vetenskapliga artiklar, geologiska facktidningar och på andra mindre vanliga ställen, som forum för oljeborrning och agenturer som tillhandahåller råa geo-data, finns korrekta skildringar av jorden.

Australiens flacka landskap med en sträcka på  2000 km utan krökning och praktiskt taget utan nivåskillnad.
Nedan: Hundratals kilometer platt havbotten!

Professionella seismiska reflektioner som används i geologiska undersökningar visar att jordens yta inte kröks. Se på denna sträcka; 1300 KILOMETER utan någon som helst krökning! Med den gängse formeln för jordens krökning (8 cm per km2) skulle denna sträcka ha ett fall på 80 KM! 

Uralbergen sträcker sig över 2 500 kilometer och ser i genomskärning ut såhär, ingen krökning.

Ryska borrhålet på Kolahalvön är det djupaste konstgjorda hålet någonsin i jordskorpan: 12.1 km. Trots detta hävdas det ofta med säkerhet att jorden har en kärna av järn och att dess temperatur är 5000°, trots att inga direkta bevis finns.

Balkan i fågelperspektiv. Såhär ser horisonten ut från ovan oavsett hur högt man kommer: vågrät.

YRKESMÄN VET ATT JORDEN INTE ÄR RUND
Den sanna värdskartan används inom flygfart, marin navigering, byggnadsteknik, lantmäteri, landskapsarkitektur, metereologi, krigs-strategi, radio/radar och många andra områden. Longituder är inte böjda, de är raka linjer från centrum av jorden eller "jordens navel" som det kallats - nordpolen. GPS-system och Google Earth använder mjukvara för att översätta verkliga data till jordgloben.
"Storcirkeln" är ett koncept som uppfunnits för att kunna använda sig av den verkliga världskartan i smyg för att få korrekta avstånd mellan orter, t ex vid planerandet av flygrutter.
Ismuren Antarktis som omger världshaven.
Om det verkligen fanns ett södra halvklot, skulle de nord- och sydcentrerade projektionerna av den azimutala ekvidistanta kartan vara lika exakta. Det är de inte, eftersom det bara finns en pol: Nordpolen från vilken jordytan sträcker sig ut i alla riktningar i planet mot den södra isväggen - ANTARKTIS.
VATTEN I VILA SÖKER ALLTID UTJÄMNING
Världshaven täcker 71 % av jordens yta. Vatten i vila söker alltid utjämning, därav konceptet "vågrät" som används i vattenpass (vågrät möter lodrät i en rät vinkel). Kanalslussar är ett exempel på att vattenytor aldrig kan krökas. Vid slussning av båtar måste det ske i etapper, där varje etapp har sin nivå, likt en trappa, och naturligtvis är ingen av nivåerna böjd eller rundad på något sätt, precis som havsytan som aldrig kröks.
bottom of page