top of page

ATT VÄLJA RÄDSLA ÄR ATT SÄNKA VÅR KOLLEKTIVA FREKVENS OCH GÖDA ANTIKRIST:

 

- JAGA STATUS


- LYDA BLINT


- TRO ATT LIVET PÅ JORDEN ÄR DET HELA

- SÄTTA SIN TILLIT TILL DYSFUNKTIONELLA SYSTEM

- TRO PÅ KNAPPHET

- ATT FRUKTA SJUKDOM OCH DÖD SÅ MYCKET ATT LIVET INTE LEVS FULLT UT

- VARA DÖMANDE

- HÄRBÄRGERA SKULD OCH SKAM ÖVER DET FÖRFLUTNA

- ATT ENDAST SE SIG SOM EN SKATTEBETALANDE KONSUMENT OCH LEVA DÄREFTER


- AGERA VÅRDSLÖST

- BÄRA EN SOCIAL MASK FÖR ATT PASSA IN

- AKTIVT DÖLJA SANNINGAR

- ENGAGERA SIG I KRIG, OFFER OCH VÅLD

- KONSUMERA MORD SOM UNDERHÅLLNING (FILM, TV, SPEL)

- TRO ATT VI ÄR SEPARATA VARELSER

- FÖLJA EGOTS VILJA

- FOKUSERA PÅ KROPPEN

- ANTA OFFERMENTALITET

- FOKUSERA PÅ RÄDSLA OCH SMÄRTA

- ÖVERLÄMNA ANSVAR FÖR SITT LIV TILL NÅGON ANNAN

- STANNA INOMHUS

- ANVÄNDA SIN GUDAGIVNA FRIA VILJA TILL ATT VÄLJA KRIG, SLAVERI, MÖRKER OCH RÄDSLA

Lilies

ATT VÄLJA KÄRLEK ÄR ATT HÖJA VÅR KOLLEKTIVA FREKVENS OCH VARA DEL I KRISTUSMEDVETANDET:

- SKAPA OCH VÄXA ANDLIGT

- SÖKA INRE FRID


- LYSSNA PÅ DEN GUDAGIVNA INRE VÄGLEDNINGEN

- LITA PÅ ATT ALLT ORDNAR SIG TILL DET BÄSTA

- PROVA NYA VÄGAR

- INSE ATT VI ÄR ANDLIGA VARELSER MED EVIGT LIV

- VISA TÅLAMOD, VÄLSIGNA OCH FÖRLÅTA

- LEVA LIVET TILL FULLO

- VARA AUTENTISK

- LÄR SIG LIVSKUNSKAPER SOM ODLING AV MAT OCH ATT LEVA I SAMKLANG MED NATUREN

- STANNA I NUET

- VISA MEDKÄNSLA FÖR ALLT LIV

- INSE ATT ALLA GUDS BARN ÄR ETT

- SPRIDA KÄRLEK OCH GLÄDJE

- LYSSNA TILL DEN HELIGE ANDES RÖST

- IDENTIFIERA SIG MED ANDEN

- TA ANSVAR FÖR SIN EGEN FREKVENS

- FOKUSERA PÅ KÄRLEK OCH GLÄDJE

- VARA SOM EN FÖRBIPASSERANDE PÅ
VÄG HEM

- ÄLSKA SIN NÄSTA

- STÅ FAST I SIN GUDAGIVNA KRAFT

- VISTAS I NATUREN

- ANVÄNDA SIN GUDAGIVNA FRIA VILJA TILL ATT VÄLJA FRED, FRIHET LJUS OCH KÄRLEK

VÄLJ KÄRLEK

bottom of page