top of page

JUDENDOM

e5299b0ef4f05eb8d6575984c29b971d-1808369
e5299b0ef4f05eb8d6575984c29b971d-1808369
361131440_ce0171a5-1c62-4f05-afe6-c7d381
KILL.jpg

JUDENDOM ÄR SATANISM
OCH LIGGER BAKOM FRIMURERI & KOMMUNISM

Fästpunkt 2


"Ryska Revolutionen var judarnas verk. Vi har skapat hemliga sällskap, planerat terrorvälde. Revolutionen lyckades med vår övertygande propaganda och våra massmord för att bilda en regering som verkligen var vår!”
—M. Hermalin, jude, kommunist, New York, 1917

”Jag betraktar inte den judiska frågan vare sig som ett socialt eller som ett religiöst problem. Det är en nationell fråga. Vi är de enda människorna."
—Theodore Herzl, "Modern judisk profet.

"Judarnas fullständiga, bestämda och triumfala återkomst kommer efter Gogs (Ryssland) kollaps. Vi kan förvänta oss avsevärda förändringar från det kommande världskriget som avbryts över nationerna i Europa...”
—Judarna Hanu och Aldersmith i "British Israel Truth, 1906.

"En del kallar det marxism, jag kallar det judendom!"
— Rabbi S. S. Wise, i ett tilltal från Free Synagogue, New York

”Vi har utrotat fastighetsägarna i Ryssland. Vi kommer att göra samma sak i Europa och Amerika.”
— The Jew, Zinovieff, Third International, December, 1925.

"Vi avser att göra med hedningarna vad kommunisterna gör i Ryssland. Tre generationer kan krävas.”
— Rabbi Lewis Browne, i sin bok, How Odd of God, 1924.

jude.jpg

MARINA ABRAMOVIC

JUDISKA LÄROR

Fästpunkt 1

The Protocols of the Elders of Zion

Henry Ford sa om protokollen 1921:

"Det enda uttalande jag vill göra om protokollen är att de passar in i vad som pågår. De är sexton år gamla och de har stämt in på världssituationen fram tills nu."

"Judarna måste alltid vilseleda icke-judarna"
(Zohar I, 168a) 
 
"Icke-judisk egendom tillhör den jude som nyttjar den först."
(Babba Bathra 54b)
 
"Ifall två judar bedrar en icke-jude måste de dela på vinsten."
(Coschen Ham 183, 7)
 
"Varje jude är tillåten att ljuga och begå mened för att bringa en icke-jude till fördärv."
(Babba Kama 113a)
 
"Varje jude är tillåten att praktisera ocker på icke-judar"
(Talmud IV / 2 / 70b)

“The Talmud is to this day the circulating heart’s blood of the Jewish religion. Whatever laws, customs, or ceremonies we observe - whether we are orthodox or conservative or reform or merely spasmodic sentimentalists - we follow the Talmud. It is our common law.”

Herman Wouk, popular jewish writer

th-3088455424.jpg

"Israel måste offra åt Satan så att han lämnar Israel opåverkat" (Zohar 2:33a).

 

THE SECRET POWERS BEHIND REVOLUTION

FREEMASONRY AND JUDAISM

e5299b0ef4f05eb8d6575984c29b971d-1808369

FÖRINTELSE-BLUFFEN

Mängden "överlevande" från ett förmodat förintelseläger är häpnadsväckande. Många hävdar att de till och med flydde gaskamrar.

Tidigare Auschwitz-judar berättar en helt annan historia;
det fanns ett bibliotek, en biograf, en orkester och en stråkkvartett och arbetet beskrivs som "fredligt och avkopplande".

Den nästan 70 år långa förintelseberättelsen bygger på lögner. Inga judar gasades och förvandlades till tvålar eller lampskärmar, utan hölls fängslade i arbetsläger under kriget. De blev väl behandlade och hade allt de behövde. De berömda bilderna av utmärglade kroppar är från EFTER krigets slut, men har använts för att driva fram lögnerna om att 6 miljoner judar brutalt mördades.

Vi har blivit så väl indoktrinerade av Hollywoods propagandaberättelser, minneshögtider och skuldbeläggande av icke-judar, att de flesta människor inte ens vågar ifrågasätta och göra efterforskningar om verkliga fakta kring förintelseindustrin.

Modiga forskare har undersökt koncentrationsläger och de påstådda gaskamrarna bara för att få reda på att det varken fanns några tecken på Cyklon B i byggnaderna, spår av döda kroppar än mindre massgravar.

Officiella dokument från Röda Korset och den tyska regeringen uppskattar det totala antalet dödsfall i alla tyska koncentrationsläger till 373.468.

JUDAR STARTADE ANDRA VÄRLDSKRIGET

 

 

1933 inledde det världsomspännande judiska samfundet andra världskriget. De tyska judarna erbjöds sedan hjälp av Hitlerregeringen lämna landet eller stanna i Tyskland i läger där de kunde arbeta och bo under kontrollerade former.

"Allt vi har fått höra har berättats av människor som anklagats för att berätta lögner, bara inte nu, utan genom historien."

Något som inte är välkänt är den judiska/kommunistiska utrotningen 1932/1933 av 10 miljoner ukrainska bönder i  Holodomor.

anne frank hoax_edited_edited.png
Skärmavbild 2022-11-29 kl. 03_edited.png
J

JUDISK MAKT

"ETT TRICK VI ALLTID ANVÄNDER"

"NÄR NÅGON I EUROPA KRITISERAR ISRAEL TAR VI UPP FÖRINTELSEN, NÄR NÅGON I USA KRITISERAR ISRAEL ÄR DE ANTISEMITISKA."

"UPPGIFTEN ÄR ATT GÖRA DET OMÖJLIGT FÖR ARVET FRÅN VITHET ATT REPRODUCERA SIG SJÄLV."

Judar äger och kontrollerar nyhetsmedia och Hollywood och har infiltrerat stora institutioner, skolor och kyrkor. Att exponera dem är stämplat "näthat/hate speech" och på vissa ställen även kriminellt.

Judarna har beslutat att, efter övertagndet av USA, att göra Europa "multi- kulturellt; förstöra nationernas suveränitet och kultur och blanda ut den vita rasen. Efter decennier av "ÖPPNA ERA HJÄRTAN"-agendan, är Sverige destabiliserat med våldsam gängkriminalitet och ligger högst i våldtäkts-statistiken i Europa. Som Margot Wallström sagt: "Våldtäkt är ett tyst, billigt och effektivt krigsmedel. Dels är det ett sätt att visa sin makt och kontroll men även ett effektivt sätt att slå sönder samhällen."

Mästare på riktig konspiration, lögner och, illusioner. Judarna utger sig för att vara förföljda offer, när det i själva verket är de som systematiskt förföljer och utrotar kristna och icke-judar. Läs mer om utrotandet av Europas befolkning här.

Judar som firar Ukraina och Ashkenazi-juden Zelenski ger en Ukraina-pitch på New York-börsen. Det fabriceade "kriget" i Ukraina är en av de, om inte den, största insamlingskampanjerna i historien.

video-play-512-2245446335.png
ashkinazi

ASHKENAZI-JUDAR

VÄRLDEN STYRS AV PEDOFILER & SATANISTER

"SÄNK GRÄNSEN FÖR SEXUELLT SAMTYCKE TILL 12 ÅR"

"PALE BLUE DOT - JORDEN FOTOGRAFERAD FRÅN ETT AVSTÅND PÅ 6 MILJARDER KM!"

461-4611348_lol-sup-speech-bubble-141745

ASHKENAZI-JUDARNA      
MARINA ABRAMOVIĆ
och  "LORD" ROTHSCHILD framför målningen "SATAN ÅKALLAR SINA LEGIONER"

DELAKTIG I SOLVAY- KONFERENSERNA OCH FÖRVANSKNINGEN AV  VETENSKAPLIGA FAKTA

MOSSAD-AGENT.  EPSTEIN ISLAND:
PEDOFILI, BARN-HANDEL OCH UTPRESSNING. HAN TOG INTE SITT LIV. LEVER TROLIGEN FORTFARANDE 

PROPAGANDIST ANGÅENDE FÖRINTELSE-BLUFFEN OCH BESÖKARE PÅ EPSTEIN ISLAND

epstein

DESSA BARN SER INTE GLADA UT


MOSSAD-AGENT PARTNER TILL JEFFREY EPSTEIN. DÖMD FÖR BARNSEX-TRAFFICKING OCH UPPGES
AVTJÄNA SITT FÄNGELSESTRAFF

 

 

 

MOSSAD-AGENT, FAR TILL GHISLAINE, TIDNINGS-MOGUL OCH JEFFREY EPSTEINS FÖREGÅNGARE

52387463-0-image-a-44_1640902453155-8340
Jan Ludvík Hyman Binyamin Hoch_edited_ed

BARN-HANDEL?

BUSINESS_edited.png

ROBERT MAXWELL MED BARNHANDLARE "MODER THERESA".

"HON [Ghislaine Maxwell] KONTROLLERAR VÄRLDSHAVEN"

epstein+maxwell.jpg
Mossad_seal_edited.png
fb

MORE JEWISH BUSINESS

ON THE VERY SAME DAY PENTAGONS  LIFELOG PROJECT WAS SHUT DOWN, FACEBOOK WAS LAUNCHED (Feb 4, 2004).

MARK ZUCKERBERG, FRONTING THE CIA/MOSSAD DATA COLLECTION AND SURVEILLANCE OPERATION.

Kill the Goyim by any means possible.
Choshen Ha’mishpat 425.50

bottom of page