top of page

IGNATIANSK ANDLIGHET

Ignatius Loyola var en krigsinvalid med helgonkomplex som sökte sig ny karriär och gjorde upp med Påven Paulus III att grunda Jesuitorden och fortsätta inkvisitionens utrotande av protestanter och icke katoliker. Han blev sedemera helgonförklarad såsom många av påvarna och jesuit-generalerna.

Egentligen borde det räcka att ta del av informationen om Ignatius Loyola-skapade Jesuitorden för att inse att den andlighet han representerar inte är i samklang med Jesu läror. Här är ändå några utdrag ur Ignatius Loyola's handledning för andliga vägledare inom den Ignatianska spiritualiteten.

Svenska kyrkan erbjuder Ignatiansk andlighet i många av landets församlingar, liksom fångvården, föreningar och kursgårdar och inleder intet ont anande kristna/sökare på en andlig väg som lär tvärt emot Jesu budskap.

"S:T IGNATIUS TRAMPAR PÅ KÄTTAREN MARTIN LUTHER"
 

"För det första, hur mycket jag är i jämförelse med alla män; För det andra, vad människor är i jämförelse med paradisets alla änglar och heliga; se på mig själv som ett sår, från vilket så många synder och så många missgärningar och så mycket vidrigt gift har uppstått. I den andra övningen, göra mig själv till en stor syndare och i bojor; det vill säga kommer att framstå som bunden som i bojor inför den Högste Evige Domaren; ta till exempel hur fångar i bojor och redan förtjänar döden."

"FEMTE ÖVNINGEN - EN MEDITATION ÖVER HELVETET
Första Preludiet. Det första Preludiet är kompositionen, som är här för att med åsynen av fantasin se helvetets längd, bredd och djup. Andra Preludium. Den andra, att be om vad jag vill: det kommer att vara här för att be om inre känsla av smärtan som de fördömda lider, för att, om jag genom mina fel skulle glömma den Evige Herrens kärlek, åtminstone rädsla för smärtan kan hjälpa mig att inte komma i synd. Första punkten. Den första punkten kommer att vara att med åsynen av fantasin se de stora eldarna och själarna som i brinnande kroppar. Andra punkten. Den andra, att med öronen höra jämmer, tjut, rop, hädelser mot Kristus vår Herre och mot alla hans heliga. Tredje punkten. Den tredje, att lukta med lukten rök, svavel, skräp och ruttna saker. Fjärde punkten. Den fjärde, att smaka med smaken bittra saker, som tårar och sorg. Femte punkten. Den femte, att röra med beröringen; det vill säga hur eldarna berör och bränner själarna."


"Att föreställa sig Kristus, vår Herre, närvarande och placerad på korset... att se honom sådan, och så spikad på korset... och från det eviga livet har kommit till timlig död, och så att dö för mina synder. Sjätte tillägget. Att inte vilja tänka på saker av njutning eller glädje, såsom himmelsk härlighet, uppståndelsen, etc. För vilken hänsyn till glädje och glädje som helst hindrar att vi känner smärta och sorg och fäller tårar för våra synder: utan att hålla inför mig vad jag vill att sörja och känna smärta och snarare föra till minnet Död och Dom. Sjunde tillägget. Den sjunde: För samma syfte, att beröva mig själv allt ljus, stänga persienner och dörrar medan jag är i rummet, om det inte är för att recitera böner, för att läsa och äta."

"Den första punkten är att se personerna; det vill säga att se Vår Fru, Josef och Jesusbarnet, gör jag mig själv till en fattig varelse och en stackare av en ovärdig slav, ser på dem och tjänar dem i deras behov, Tredje vägen. Den tredje, att tukta köttet, det vill säga ge det förnuftig smärta, som ges genom att man bär hårtyg eller snören eller järnkedjor bredvid köttet, genom att gissla eller såra sig och genom andra slags åtstramningar. Notera. Det som framstår som lämpligast och säkrast med avseende på botgöring är att smärtan ska vara kännbar i köttet och inte gå in i benen, så att den ger smärta och inte sjukdom".

MEDITATION ÖVER HELVETET
bottom of page