top of page

BIG PHARMA

DIFFERENTIAL-DIAGNOSTIK 

PHARMA
from Greek pharmakeia; a healing or harmful medicine, a healing or poisonous herb; a drug, poisonous potion; magic (potion)

Oberoende av vad någon upplever för symtom kan samma symtom uppstå av många olika patogener -det som orsakar obalans i de slutna eko-system som våra kroppar som är. I modernt leverne i den industrialiserade världen utsätts vi för många gifter och kroppsfrämmande, onaturliga ämnen, så att härleda orsaken bakom kroppsliga symtom kan vara svårt, om inte omöjligt ibland. Den processade maten vi konsumerar med innehåller ofta ämnen som inte är ”mat”, utan ämnen som kroppen uppfattar som gift. Det är bl a konsistensgivare, konserveringsmedel, färgämnen och smakförstärkare. I annat vi använder till kroppen såsom hårvårdsprodukter och smink och solskyddsmedel finns många även där giftiga ämnen som inte hör hemma i kroppen eller på huden. Fluor som de flesta tandkrämerna är ”berikade” med  (och fluor-sköljningen för skolbarn) är ett nervgift som ackumuleras i hjärnan, närmare bestämt i tallkottskörteln som är ett centrum för många av kroppens viktigaste funktioner.
 

Alla dessa onaturliga ämnen uppfattas av kroppen som just gift (patogener) som samlas i olika organ och kapslas in eller triggar kroppen att starta en reningsprocess, vilken kommit att kallas för ”sjukdom". På samma vis är det som kallas influensa en naturlig rensning då kroppen går ner på sparlåga och fokuserar på eliminering av gifter vilket ofta sker genom lungorna och matsmältningsorganen.Det finns många örter och annat i naturen som stärker kroppens arbete med reningsprocessen. Dessa medel är tyvärr ofta svartmålade och stämplade som ”osäkra” eller rent av ”farliga”, medan skolmedicin-preparat, som i bästa fall maskerar de initiala symtomen, nästan alltid för med sig allvarliga biverkningar och klassas som ”säkra och effektiva” (trots att det i databaserna för läkemedlsbiverkningar finns alla biverkingar som går att föreställa sig såsom infertilitet, invaliditet och dödsfall).

FLUORIDE - DEADLIER THAN LEAD

POISON

VÄSTERLÄNDSK MEDICIN ÄR KEMISK KRIGFÖRING

"Om de kunde döda oss alla skulle de gladeligen göra det. Faktum är att många av dem mördar kristna, särskilt de som utger sig för att vara kirurger och läkare. De vet hur man handskas med medikamenter på samma sätt som italienarna – Borgias och Medicis – som gav människor gift som ledde till deras död på en timme eller en månad."
ur Judarna och deras lögner av Martin Luther

Pfizers VD, Albert Bourla, aktiv inom Pfizer sedan 1993.

POISONING OF WELLS

Oavsett om Fauci är kryptojude eller inte, så är han ett verktyg i agendan för avfolkning.

"Judarna hade organiserat en konspiration av spetälska för att förgifta fontänerna" - Ur Judarna i Frankrikes historia

BIG PHARMA - AFFÄRSIDÉ: Förgifta folk och inbilla dem att de fått sjukdomar för att sedan sälja medicin som gör dem ännu sämre samt hela tiden uppmana folk att testa sig och därigenom förgifta dem ("Smitta") genom att introducera mer patogener. "Experten" på infektionssjukdomar, Anthony Fauci, förklarar hur epidemiologi fungerar: "man tar ett smittoämne och introducerar det till en befolkning" och det är hur det går till.

Redan under medeltiden dog 1/3 av Europas befolkning genom förgiftning av brunnsvatten. Det kallades 'pest' eller 'Svarta Döden'. Under "spanska sjukan" dog 50 miljoner efter de vaccinering och i våra dagar är dödstalen efter Covid-19-injektionerna redan ännu högre än så. Följdverkningen av vacciner är densamma som efter förgiftning; antingen akut eller på lång sikt med symtom kan dyka upp direkt eller efter flera år.

Att sjukdomar skulle gå i arv är en av myterna som exploateras hårt. Livsstil, mijlö, livsåskådning och tankesystem påverkar dock; för tobaksrökaren som är rädd att få cancer är sannolikheten större att påverkas av gifterna i tobak, än den som inte tror rökning är farligt. Våra tankar skapar verkligheten som vi uppfattar den.

Sanningen; Det är inte cancer som dödar, det är chemo-terapin.
 

Det talas ofta om ”Cancerns gåta” och trots decennier med trillioner i forskningsanslag, rosa band-kampanjer, galor och insamlingar, har ”ingen lyckats hitta svaret”. Svaret är enkelt. Cancer är liksom de flesta andra ”sjukdomar” framkallad av patogener; alla olika gifter vi exponeras för. Cancertumörer är kroppens egna sätt att kapsla in för att sedan eliminera gift som ackumulerats*.

Många av oss har varit med om att läkarbesöket inte givit svar på symtom, diffusa eller inte. Många har också blivit ifrågasatta och behandlade lite som hypokondriker både när det gäller ”vanliga” sjukdomar (förgiftnings-symtom) eller Covid-19-vaccin-biverkningar (förgiftning/introducerande av element som inte hör hemma i kroppen). Den avsiktliga förgiftningen av mänskligheten har pågått sedan industrialiseringen separerade oss mer och mer från ett liv i samklang med naturen. Ett krig har pågått i det tysta mot mänskligheten med attacker från alla håll. Det har konstaterats från flera källor angående den orkestrerade Covid-19-pandemin, att både PCR-tester, munskydd och själva vaccinet innehåller giftigt Grafenoxid. Som av en slump publicerade WHO i början av (den iscensatta) pandemin en skrift på över 400 sidor om nano-material, bland annat Grafenoxid, och dess negativa påverkan på immunsystemet.

AVSIKTLIG FÖRGIFTNING

#pinkwashing

Det finns biologiska laboratorier enkom med uppgift att forska fram patogener/gift att långsamt förgifta oss med, för att när vi blir "sjuka" skylla på virus, bakterier eller våra gener och att om vi bara ger lite mer pengar till forskningen så ska de snart finna lösningen på alla problem. När folk äntligen vaknar upp till sanningen att Covid-19 inte är ett virus, att ingen dör av covid-19, utan av framställda gifter, att cancer och HIV är framforskade och inte dödliga sjukdomar och att patienterna dör av de extremt giftiga (och dyra) medicinerna, att livslånga depressioner och sömnbesvär orsakats av tandkräm och att mycket vi använder i vår vardag är giftigt, även om myndigheterna försäkrar oss om att halterna av gift är så låga att det inte är något att bry sig om.
Ett exempel: Kok-kärl av Teflon avger så mycket giftiga ångor vid höga temperaturer att
företaget självt avråder från att använda dem om man har burfåglar i hemmet: fåglarna dör.
Här kan vi läsa att de giftiga gaserna från Teflon är ofarligt för människor, men att man kan uppleva influensa-liknande symtom, vilket är ett tecken på förgiftning och att kroppen har gått in i utrensings-läge.

kondomer

HORMONER, KONDOMER & FEROMONER

Fästpunkt 1

Bortkoppling från det naturliga och det Gudomliga. I kontakt med naturen behövs inget promiskuöst sexuellt utforskande, den leken hålls inom äktenskapet.

Syntetiska dofter omöjliggör partnerval på naturlig väg; vi knyter an till vår partner via sublima doftsignaler - feromoner.

Vaccin och syntetiska mediciner orsakar obalans i kroppen. Våra kroppar är slutna ekosystem med självläkande egenskaper - om de lämnas ifred. Barnsjukdomar som mässlingen och röda hund är till för att bygga upp immunförsvaret hos barn. Plötslig spädbarnsdöd är en skadeverkning av vaccin.

HJK_edited.png

X

Tamponger, kondomer, spiraler, menskopppar, massage-stavar/dildos vaginalspekulum mm. INGET, förutom mannens penis, hör hemma i slidan. Det naturliga ENERGI-flödet störs vilket komplicerar den kvinnliga sexualiteten och försvårar barnafödande. Under millennier har kvinnor fött barn utan problem. Graviditet är inte ett sjukdomstillstånd som ska överlämnas till ”kunnigare” på området; ingen känner din kropp bättre än du själv. Stora insatser har gjorts av makteliten för att  söndra kärnfamiljen, fjärma generationer från varann och utplåna familjeband, gammal kunskap och visdom.

Att använda preventivmedel eller göra abort är uppenbarligen inte Guds vilja. Sex är till för att göra barn.

DET FINNS BARA TVÅ KÖN

Hbtq är en social konstruktion. Heterosexuell tvåsamhet är naturligt. Det finns bara två kön. För fortplantning krävs en hane och en hona.

Det går att normalisera det det onormala, men det går aldrig att göra det onaturliga naturligt.

 


VACCIN ORSAKAR STERILITET

ONATURLIGT OCH HORMONSTÖRANDE

Kroppsfrämmande, onaturliga  och giftiga ämnen kan inte annat än rubba balansen i naturen och våra kroppar. Inget av dessa medel hör hemma omkring barn, djur eller vuxna. Många ämnen som ftalater och parabener är hormonstörande och kan orsaka, förutom cancer och andra förgiftningssymtom, infertilitet och till och med könstillhörighets-problematik.

Syntetiska hormon-preparat och preventivmedel orsakar stor obalans och ger ofta upphov till bröstcancer, endometrios, depressioner mm.

THE TRANS AGENDA


TRANS-AGENDAN

Nuförtiden ifrågasätter många barn och unga sin könstillhörighet. Vad som gett upphov till den lavinartade ökningen av köns-byten har ingen helt självklar förklaring. Vad som däremot står klart är att förvirring kring könstillhörighet, och sexuell orientering och splittring av kärnfamiljen sedan länge är ett steg i globaliseringen och ingår som en strategi i såväl FN Agenda 2030 som World Economic Forums liknande mall, The Great Reset, under parollen inkludering.

I WANT MY SEX BACK

RISE OF THE RAINBOW CHILDREN

VI ÄR ANDE-VARELSER, INTE VÅRA KROPPAR. DET ÄR DÄRFÖR VI ALDRIG KAN ÄNDRA VILKA VI ÄR MED KIRURGI.

bottom of page