top of page
mcmurdo%20sound-ice-shelf-breakout-aeria

ANTARKTIS

360° IS-MUR

Antarktis är inte en kontinent, utan en mer än 50 meter hög isvall/landmassa som innesluter världshaven. Antarktis kallas med rätta ofta "världens ände". 

Många är skeppen som fullbordat sin segling längs Antarktis' kust och uppmätt sträckan till c:a 111.000 km. Ekvatorn som sägs vara den bredaste delen av jorden mäter 40.000 km...

Planisphere Physique

Philipe Buche beskriver Antarktis på sin karta från 1762 som "landmassorna som måste avsluta världshaven."

bottom of page