top of page

Antarktis  

Antarktis är inte en kontinent, utan en mer än 50 meter hög isvall/landmassa som innesluter världshaven. Antarktis kallas med rätta ofta "världens ände". 

Många är skeppen som fullbordat sin segling längs Antarktis' kust och uppmätt sträckan till c:a 111.000 km. Ekvatorn som sägs vara den bredaste delen av jorden mäter 40.000 km...

.. Härintill skall du komma, men ej vidare,  här skola dina stolta böljor lägga sig..
Job 38:11

cab8f2156b21e5bff5f253f59adc9081_edited.
mcmurdo%20sound-ice-shelf-breakout-aeria

360° Is-mur

ORBIT

Jorden - Terra Firma - Fastland 

Världshaven - "The Pond" WORLD CUP - SUPER BOWL?
 

Isvallen - Antarktis

"Jorden Runt"
Även vägen som "iss" eller "hubble" (vilket i själva verkat antagligen är det stratosfäriska laboratoriet Sofia - en Boing 747 utrustad med kameror cirkulerar i "orbit" eller omloppsbana.

“And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.”

Genesis 1:7 King James Version (KJV)

Världskarta i polär projektion (Azimuthal Equidistant Projection)

Med Nordpolen i centrum visar kartan kontinenterna i proportionerlig storlek och Antarktis som en omslutande ring av land/is.

Med Sydpolen i centrum blir kontinenterna deformerade till oigenkännlighet.

Om det fanns något som norra och södra halvklotet skulle kartorna i denna projektion visa lika korrekta proportioner oavsett om projektionen var centrerad runt norra eller södra polen.

Det finns ingen "sydpol". Antarktis är inte en fristående kontinent.

 

Tidigare hemligstämplade NASA- dokument

#antarctictreaty

#operationdeepfreeze

#operationdominic

#operationfishbowl

#operationhighjump

bottom of page