top of page

VATIKANEN

BABYLONS SKÖKA

POPE-FRANCIS-ON-SAINTS-PETER-AND-PAUL_ed
death worship

Vatikanen och romersk-katolska kyrkan är världens största kriminella nätverk och pedofilring. Kyrkan, som själv benämner sig som den "Universella", är grundad, inte för att sprida Jesu läror, utan för att kontrollera kristendomen och diktera hur man måste leva för att få syndernas förlåtelse; bikta sig, fira nattvard med elevation och realpresens (människooffer), dyrka helgon, martyrer och Mor Maria. Bibeln, som är Guds Ord, är inte central utan man använder sig istället av mässor , texter, och doktriner på latin, som få förstår i, och som i sig själva speglar en total förvanskning av Jesu budskap.

De flesta känner till att Vatikanen under medeltiden förföljde, torterade och brände kristna på bål, som opponerade sig mot påvedömet och dess påstående att representera Gud på jorden. Ingenting kunde vara längre ifrån Jesu läror. Trots detta har kyrkan genom sina millennielånga ansträngningar lyckats etablera sig som den största kyrkan i världen.

Nuvarande påven, Fransiskus, är jesuit. Jesuitorden var den drivande styrkan under inkvisitionens utrotande av kristna i Europa. Jesuiterna svär  blodsed med evig trohet till överordnad generalen där de bedyrar att de ska göra allt för att utplåna och utrota kristna protestanter och ”kättare” (icke katoliker) från hela jordens yta, och att inte skona varken ålder, kön eller samhällsställning utan, föra krig - hemligt eller öppet, mörda, hänga, bränna, koka, flå, strypa, begrava levande, sprätta upp buken på deras kvinnor och krossa delar barns huvuden mot väggen och när sådant inte kan göras öppet, i hemlighet använda giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet eller blykulan, utan hänseende till anseende, klass, värdighet eller befogenhet.

Att dessa hemliga instruktioner efterföljdes finns dokumenterat i detalj efter massakrer bland annat på Irland, i Frankrike och Spanien.
 

Fästpunkt 2

GALENSKAPER

Traditionen att nunnor verkligen gifter med Jesus är ett komplett, av människan påhittat koncept, liksom hela hierarkin av präster, biskopar kardinaler, klosterväsende och så kallade ”religiösa ordnar”. Inga av dessa strukturer har något med Gud eller Jesu läror att göra.
 

WICKED POPES

IN CHURCH  HISTORY

PÅVE FRANSISKUS, FRIMURARE, JESUIT, KLIMATIVRARE OCH LGBT- PROPONENT HÄVDAR ATT ETT PERSONLIGT FÖRHÅLLANDE TILL JESUS ÄR FARLIGT OCH SKADLIGT.
 

bottom of page