top of page


Romersk Katolska Kyrkan
är Babylons sköka
 


Vatikanen är världens största kriminella nätverk
 

“Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666“.
Upp. 13:18 Reformationsbibeln

Fästpunkt 2

“Men akta er för de falska profeterna,
som kommer till er i fårakläder,
men i sitt inre är rovgiriga vargar.
Av deras frukt ska ni känna dem“.

Matteus 7:15-16 Reformationsbibeln

"svarta påven" - "vita påven" - fd svarta påven

Påve Franciscus - den första öppna Jesuit-påven
även känd som "den sista påven"

OFFER-RITER

Vatican IHS

THE BEAST SYSTEM

KATOLSKA BISKOPAR, KARDINALER, PRÄSTER, JESUITER,  MUNKAR OCH NUNNOR ANKLAGADE FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP  ENDAST I USA

USA Cardinal Dolan

death worship
ihs

MOCKERY

Fästpunkt 1
bottom of page