top of page

ISRAEL 

SIONISM - JUDENDOM
& DEN DJUPA STATEN

1520153_a_edited.png
33_edited.png
th.jpg

STATEN ISRAEL SKAPADES AV SIONISTER

Israels självständighetsförklaring proklamerades den 14 maj 1948 av ledningen för Sionistiska Världsorganisationen tillsammans med Brittiska regeringen och familjen Rothschild.

O

GAZAREMSAN

Israel har sedan dess, efter decennier av krigande, snart lagt vantarna på hela Palestina, helt stick i stäv med Balfur-avtalet som sa att Brittiska regeringen skulle underlätta verkställandet av en hemvist i Palestina för det judiska folket, endast om inget skulle göras som kunde inverka menligt på de mänskliga eller religiösa rättigheterna hos befintliga icke‑judiska samhällen i Palestina. Som det ser ut nu har det judiska folket så gott som utplånat landet Palestina och många ur dess befolkning.

Den som öppet kan döda icke-judarna, han må göra det. Den som icke kan detta, han må förorsaka deras död genom ränker och försåt.
Talmud Choschen ha-mischpat

ISRAEL - KÄRNAN I DEN DJUPA STATEN

Genom ränker och försåt har så den judiska makt-strukturen kommit att infiltrera och styra stora delar av världen. Judar, kryptojudar eller judevänliga arbetar alla tillsammans för påskyndandet av judiskt världsherravälde. FN och EU grundades av sionister för att få massorna att tro på och frukta de orkestrerade kriserna; krigen, pandemierna, överbefolkningen och naturkatastroferna och att kriserna endast kan stävjas genom avfolkning och en totalitär teknokratisk "ny världsordning".

"JUDARNAS INFLYTANDE I VÄRLDEN ÄR OMÄTBART"

Kungar, bankmän, diplomater, industrialister, mediamagnater, filantroper, påvar och presidenter: Rothschild, Soros, Bill Gates, Rockefeller, Wallenberg, Warburg, Europas kungahus, klimatalarmisterna Al Gore och John Kerry, världsdiplomaterna Carl Bildt och Henry Kissinger, representanter från EU, FN, WHO och Federal Reserve samt sist, men inte minst, Klaus Schwab - ALLA är de medlemmar i det ej folkvalda och superhemliga sällskapet, the Comittee of 300, som utövar inflytande och driver på (den judiska kommunist-) agendan genom institutioner och organisationer såsom Bilderberg, Club of Rome, Knights of Malta, Trilateral Commission, Rand, UN ECOSOC, NATO, OXFAM, Internationella Röda Korset, "kristna" råd och institut för fred, MOSSAD, ADL och olika institut för hjärntvätt av massorna, som t ex Tavistockinstitutet. Starka band finns även magiska hemliga ordensällskap såsom judiska kabbala-orden of the Golden Dawn, varför medlemmarna i Comittee of 300 ibland benämns som "magiker", även "illuminati" eller helt enkelt "satans elit".
 

"Vi kommer att ha en världsregering vare sig ni vill det eller inte. Frågan är bara om denna regering kommer att uppnås genom erövring eller samtycke."

Judiske bankiren Paul Warburg

VÄST-VÄRLDEN STÅR PÅ ISRAELS SIDA OCH STÖDJER DEN JUDISKA AGENDAN; STÄNDIGA KRIG, ROTHSCHILD-BANKER, ORKESTRERADE KRISER OCH MASSMIGRATION.

Judar har tagit över USA och Europa: den kristna västvärlden, och låter ingen komma i maktposition utan strikt lojalitet mot världsjudendomen/sionisterna/Israel. Övertalning, mutor, hot, utpressning och våld; vad, förutom detta, skulle kunna få icke-israeliter-/judar att svära Israel och judarna, evig trohet? Tysklands förbundskansler Scholz:  "Den tyska staten kommer att försvara judiskt liv överallt i alla lägen."

Med en frimurar-handskakning och ett rovdjurs blick säkrar Netanyahu Tysklands fortsatta lydnad.

3652a_lg-360467206_edited.png

SIONISM ÄR RASISM

1975 fastslogs det i FN att sionism är en form av rasism. Detta beslut hävdes 1991 efter starka påtryckningar från bland annat Benyamin Netanyahu och den judiska Frimurarlogen B'nai B'rith.

RACISM_edited.png

ISRAEL ÄR SIONISTISKT

ALLA JUDAR ÄR SIONISTER

q_edited.png

SIONISM ÄR RASISM

"ALLA JUDAR ÄR SIONISTER"
- Jonathan Greenblatt, CEO of ADL

Icke-judarna är inte människor. De är odjur.
Talmud Baba Mezia 114b

"Talmud har blivit det judiska folkets själ och hjärta" - Chabad.org

NETANYAHU – ANTI-KRISTEN KRIGSHETSARE

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har länge varit en spindel i nätet med en tydlig hunger efter att utöva judisk makt genom krig och störtande av regimer. I videorna talar han om att göra sig av med Saddam Hussein och att Israel "målar världen blå" genom "diplomatiska förbindelser" och instrueras av Chabadnik Rabbi Schneerson att påskynda ankomsten av den judiske Messias - Moshiach (dvs inte Jesu Kristi återkomst - utan judarnas egen Messias).

"Krig är judarnas skörd, för med dem utplånar vi de kristna och får kontroll över deras guld. Vi har redan dödat 100 miljoner av dem, och slutet är ännu inte ute."
Rabbi Reichorn, överrabbin i Frankrike, 1859

Nenjamin Netanyahu ser det som en självklarhet att lägga sig i andra länders styre och eliminera oönskade ledare. Han visar också att han lärt sig Sovjet-kommunismens metoder för ideologisk omstörtande verksamhet när han ordagrant citerar före detta KGB-agenten Yuri Bezmenov alias Tomas David Schuman. Netanyahu har mycket på sin resumé: 1997 godkände han en Mossad-operation för att mörda Hamasledaren Khaled Mashal i Jordanien, bara tre år efter att de två länderna hade undertecknat ett fredsavtal. Han vittnade även under ed att det inte fanns "någon som helst tvekan" att Irak hade massförstörelsevapen, vilket var en ren lögn.

JUDISKT BARBARI - INGEN RÖK UTAN ELD

SMFig_edited.png
jä_edited_edited_edited.png
Seelenwurzgarten-500x492 2_edited.png

Att kräva av judarna att de bar särskilda tecken för igenkänning började inte under andra världskriget. Redan på medeltiden fick judar bära speciella hattar eller märkning på klädseln, ofta i gult, för att kunna identifieras av den inhemska befolkningen i de nya hemländerna. På kartan visas de områden - i gult - där judar utvisats.

PAPA FRANJO

JUDENDOM OCH KRISTENDOM ÄR OFÖRENLIGA

papa_edited.png

"DAVIDS-STJÄRNAN" ÄR SALOMOS SIGILL

df_edited.png

"STJÄRNAN SYMBOLISERAR DJÄVULSDYRKAN"

Ja, ni bar till och med Moloks tält och er gud Remfans stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er bortom Babylon.
Apostlagärningarna 7:43

bottom of page