top of page

LIV & LUST

Vi människor är skapta för att leva i samklang med naturen. Såsom vi gjorde innan industriella revolutionen och de stora städerna växte fram. Att vi är skapta till Guds avbild, betyder förstås inte att Gud är människa, utan att vi är skapta av kärlek och för kärlek.

Att leva i full kärlek på jorden är förenklat att leva i harmoni med naturen och följa den gyllene regeln att behandla din nästa som du själv vill bli behandlad med allt vad det innebär.

I dagens moderna samhälle har vi blivit så fjärmade från vårt naturliga varande att många av oss inte vet vilka de är, vart de är på väg eller hur man lever ett naturligt och gott liv.

Vi har fått lära oss att vi måste ha en utbildning för att kunna överleva eller få ett bra liv. Detta kunde inte vara längre från sanningen, då skolor, universitet och den akademiska världen är toppstyrda och mycket i läroplanerna byggda på lögner och propaganda avsedda att göra oss fogliga löne-slavar som betalar skatt ett helt liv, både männen och kvinnorna - det var därför makteliten iscensatte womens lib.

För att överleva här på jorden krävs livskunskap:

- Odling och lagring av livsmedel
- Djurhållning
- Bygge
- Hantverk
- Kunskap om örter och växter
- Starka familjeband
- Kontakt med Källan för skapande

Och för inre frid: sunt förnuft att undanbe sig alla yttre försök att skapa kaos i våra sinnen.
Att undvika: distraktion och tidsfördriv; tv-spel, tv-tittande, porr osv.

Pornografi är, precis som sex utan kärlek och sex med preventivmedel, förödande för vårt välmående och vår
frekvens. Våra själar är heller inte anpassade att planera, stressa och hetsa fram genom tillvaron i jakt på fulländning; perfekt kropp, perfekt partner, bigger - faster - better, eller ett liv i lyx och glamour utan riktig kontakt med vårt inneboende behov av kontakt med jorden.

Vi, som är Guds barn (långt ifrån alla här på jorden är det..) är skapta i kärlek, av kärlek, för kärlek, för att  känna oss själva, lära oss, växa och mogna för att sedan återvända hem. Det är det som är "meningen med livet".  Ett av de största bedrägerierna i den västerländska kulturen är betoningen på det materiella och det fysiska. Vi är inte våra kroppar, utan anden som bebor den, ger kroppen liv. Döden finns inte. Vi lämnar våra kroppar och hamnar i andra områden/dimensioner/världar och riken, beroende på den övergripande frekvensen vi haft i detta liv eller inkarnation.

När våra själar först kommer hit som rena varelser, fyllda av liv och lust, blir vi mycket snart informerade om att vi är sårbara och kan dö om vi inte är försiktiga, att jorden snart går under, att allt kan ta slut och att Jesus, Guds son, som var kärleken personifierad, blev korsfäst för vår skull. Är det så man blir belönad av sin kärleksfulle Fader?! Detta etsar sig in i våra medvetanden tills många är så rädda att dö att de inte vågar leva ett fullt liv. Det påföljande självbedrägeriet med självmedicinering tar sig många former och typer av missbruk.

 

Sexuell energi är den fysiska manifestationen av Gudomlig skaparkraft. Det är en gåva från Gud liksom vårt inneboende känslomässiga navigationssystem. Båda hjälper oss att hitta vägen Hem.

Tallkottkörteln eller tredje ögat och kronchakrat (Corona) är måltavlor för världen/satan/Lucifer, då de är vår förbindelse till vår Skapare och andevärlden. Människor i allmänhet och kristna i synnerhet är ibland  skeptiska till ämnen som chakran och andekontakt. Tänk då på att Jesus gång på gång kommit till lärljungar i drömmar och uppenbarelser, efter att han lämnat jordelivet. Det är genom detta "Tredje Öga" denna typ av kontakt är möjlig! *Fluor är ett nervgift som ackumuleras och kalcifierar tallkottkörteln. Det är känt att fluor användes i på ryska fångar i Sibirien för att göra de mer medgörliga. Är vi däremot mottagliga för Gudomlig vägledning, följer vi ingen annan och det kallas "samhällsomstörtande". Så även på Jesu tid. Dessa kunskaper tillsammans med vetenskapen om vår potential genom Kundalini-kraften är Jesu tidiga läror, som konfiskerades och än idag är relativt okänd för de flesta och betecknas som ockult. Själva begreppet ockult betyder rätt och slätt 'dold' - kunskapen hålls avsiktligt dold för den stora massan.
 

eye_edited_edited.jpg
kundalini

Kundalini-kraftens spiralformade
rörelse längs ryggraden

Jesus reste till Indien för att studera andlighet. Hand-gester eller Mudras kommer spontant vid aktiverad Kundalini efter avancerad andlig disciplin, en manifestering av den Gudomliga livskraften. På flera kopparstick av Jacopo de Barbari från c:a 1500 syns symbolen för Kundalini: Hermes-staven (Caduseus). Att Maria inte var fysisk oskuld, utan ren och oskyldig föstod vissa innan dessa kunskaper svartmålades, inverterades/perverterades och raderades från kristna läror.

Vi har kommit hit för att uppleva separation från Gud. Det var vår egen vilja att komma hit och Gud tillät det för att Han älskar oss så mycket att Han lät oss lämna Honom för ett tag, Han lämnar oss inte.
Vi fick med oss en fri vilja och ett navigations-system för att klara oss i den ibland hårda och grymma tillvaro som jorde-livet kan utgöra. Våra känslor, vår intuition eller mag-känsla visar oss om vi är på rätt väg. För att ha tillgång till detta inre vägledande system krävs dock lugn och ro, egen tid för eftertanke och naturligt varande.
De styrande krafterna känner väl till vår förbindelse med Gud och arbetar hårt för att stänga ner vår inre vägledning genom distraktioner och tillvänjning till det nya livet i mobil-telefonen med förförande media och en ständig stress att hålla sig uppdaterad. De har studerat mänskligt beteende sedan hundratals år och vet vad som triggar rädsla, avund, skuld etc och de använder ALLA medel för att få oss att känna oss svaga, sköra och utsatta för yttre påverkan vi inte själva kan kontrollera.

Sanningen är att det är VI som skapar allt som sker i världen genom våra kreativa sinnen. Detta vet makt-eliten om och utnyttjar vår skapande förmåga för egen vinning; Den Nya Världsordningen - en teknokratisk världs-diktatur där vi kan komma att lockas med ekonomisk ersättning eller andra förmåner såsom basinkomst för de som uppfyller kraven -
Uppenbarelseboken 13:16.


Under förespeglingen att vi måste rädda jorden från undergång från ett uppdiktat klimathot, en orkestrerad pandemi med uppsåtlig ekonomisk kollaps, rusande el-priser och svält i kölvattnet, vill de få oss att gå med på nästan vad som helst. Låt dig inte bedras! Använd istället din Gudagivna fria vilja till att ta avstånd från detta gigantiska övertramp. Och misströsta inte. De inkommande höga himmelska frekvenserna gör att de gamla systemen faller sönder. De KAN inte vara kvar i det nya. Vi befinner oss i en övergångs-period till den nya jorden - 2 Peter 3:13. Det kommer stora förändringar, men var inte rädd. Allt som sker är för det bästa. Inte för the common good utan för mänsklighetens andliga evolution och uppvaknandet från illusionernas värld.


 

Bland historiska påvar finns judar, jesuiter, sexualförbrytare och andra kriminella. Ingen av dessa så kallade "heliga män" är upplysta eller mer heliga än vem som helst; de är världsliga män, globalister och medlöpare till Agenda 2030 och den Nya Världsordningen. De är tillika ivriga proponenter av ekumenik som är ett initiativ för att späda ut kristendomen och förringa Kristus och Guds Ord. I svåråtkomliga arkiv finns beslagtagna texter om äkta andlig utveckling och annan information som hemlighållits för att stärka kyrkans kontroll. Motreformationen med inkvisitionerna användes för att tysta kristna och hemlighålla verktygen till uppstigning och den personliga och naturliga kommunikationen med Gud genom Jesus Kristus.

bottom of page