top of page

STÖRANDET AV GUDS PLAN

Ken Wapnick lär ut en själv-studie-kurs.

Den största missuppfattningen angående att lära ut En kurs i Mirakler är
att tro att en Guds lärare är någon som undervisar om vad En Kurs I Mirakler betyder, istället för att praktisera och lära sig lektionerna i ett heligt förhållande mellan två människor.

Det är här Kenneth Wapnick och andra kända ACIM-guruer, som skrivit böcker, håller föredrag, diskuterar olika filosofier och har byggt sina hela karriärer och företag kring att vara lärare i Kursen, har misstagit sig.

 

Benedict Groeschel med katoliken, Nobelprisvinnaren och barnasmugglaren "helgonet" Moder Theresa som förövrigt Kennet Wapnick skönmålar i sina skrifter.

Jesus säger i Kursen:

"Egot kommer at kräva många svar som den här kursen inte ger.
Det förstår inte att det är frågor som endast har formen av en fråga på vilken inget svar är möjligt. Egot kan fråga, "Hur inträffade det omöjliga?", "Till vad hände det omöjliga?", och kan fråga detta i många former. Likväl finns det inget svar, endast en upplevelse. Sök endast denna och låt inte teologi fördröja dig."

Trots detta skrev Ken Wapnick över 30 böcker kring En Kurs I Mirakler och även, tillsammans med sina katolska "vänner, forskare och teologer" redigerade och handledde han sammanställningen inför publicerandet av en "1387 Frågor & Svar" med många frågor angående Kursen och en hel del missvisande svar, bla att  Katolsk tro och Jesu läror i En Kurs i Mirakler inte är oförenliga. På flera ställen rekommenderas även att studenterna ska läsa boken Ken Wapnick skrivit tillsammans med Jesuit-prästen Norris Clarke.
Kenneth Wapnick, även om han sällan nämnde det, var själv, enligt vännen Benedict Groeschel "en hängiven katolik", döpt 1972 andligt inspirerad av Trappist-munken Thomas Merton (som i den katolska filosofiska traditionen, även han, skrev över 50 böcker i vilka han förespråkar jesuiternas "Andliga Övningar". Citat från hans bok "En kurs i Kristen Mystiscism": "Martyrskap är ett andra dop", "Martyrskap är Kronan på Eukaristins Liv" och "Martyrskap är en Gåva från Gud."

Jesus säger:
"Detta är inte en kurs i filosofisk begrundan, inte heller befattar den sig med exakt terminologi. Den befattar sig endast med Försoningen, eller rättelse av varseblivningen."

”Alla begrepp är potentiellt kontroversiella och de som söker kontrovers kommer att finna den. Likväl kommer de som söker klarhet finna det. De måste emellertid vara villiga att bortse från kontrovers och förstå att den är ett försvar mot sanningen i form av en fördröjningsmanöver."


Urtext Volume IV Use of Terms

The Wapnick Teachings

Kenneth Wapnick tog även initiativet till projektet som ledde till boken "En Kurs i Mirakler och Kristendom - En dialog tillsammans med vännen Jesuit-prästen Norris Clarke.

Den som studerat En Kurs i Mirakler och egots tanke-system med dyrkande av död, martyrskap, offer, benrester, och avgudar, förstår att det är Vilddjurs-systemets dödskult Jesus talar om (dock i mer poetiska ordalag).

REDIGERINGEN

Ken Wapnick blev tipsad om En Kurs i Mirakler under redigering- och publiceringsfasen av Fr Groeschel. Han läste den och föreslog vidare redigering. Därefter tag han på sig rollen som redigerare och "Kursens Förste Lärare". Han handledde översättningen till 27 språk, skrev över 30 böcker och byggde ett läro-center kring Kursen. Därtill stämde han och skickade ut hotbrev till kyrkor, studiegrupper och folk som citerade Jesu läror med hänvisning till upphovsrätt.
Gary R Renard (se nedan) hävdar i sina böcker att Wapnick nådde upplysning trots att han gick bort i cancer. Sjukdom, som enligt  Jesus, är tecken på ett skyldigt sinne och identifikation med kroppen och inte anden.

 


"Be kind"

I Wapnicks copyright-skyddade bok Absence from Felicity inkluderar han tidigare opublicerade texter nedteckande från Jesus, på samma sätt som Kursen, trots att United States Copyright Office slagit fast att ord från en Gudomlig varelse, såsom Jesus, inte kan upphovsrättsskyddas. Läs mer här.

Gary R Renard, stor-säljande författare kring En Kurs i Mirakler hävdar också att Gud inte vet att vi människor är här på jorden. Hans andliga guider ska enligt honom vara uppstigna lärjungar till Jesus som talat om att  människan snart kommer gå på planeten Mars och att "klimat-krisen" och Corona-viruset är verkliga.
Ken Wapnick var den förste som fick läsa Garys första bok och han är den enda författaren eller läraren förutom sig själv, som han är promotor för. Gary i sin tur är promotor för Ken Wapnick's  läror i sina böcker och hans andliga guider ska ha sagt att "Kenneth kommer att vara Läraren för Kursen i tusentals år..".
Herr Renard's stil liknar stå-upp komedi kryddad med sex-skämt och hans längtan att flytta till Hawaii.

 

Efter att Kenneth Wapnick tagit sig in i den inre cirkeln kring redigerandet och pubilcerandet av En Kurs I Mirakler lämnade, den av Jesus utsedda redigeraren, Bill Thetford sitt uppdrag. Thetford tyckte, enligt Wapnick själv, att texten skulle vara intakt och ändras så lite som möjligt.

Redigeringen, efter att Thetford lämnat, utfördes av Helen Schucman (mediet och nedtecknaren av Kursen) och Kenneth Wapnick och när kursen publicerades i
FIP's version hade hela 60.000 ord tagits bort från original-manuskriptet.

Många viktiga passager ströks, även sådana Jesus utförligt bett Helen och Bill att behålla. Jesus säger i Urtext-versionen:


"Jag vill avsluta instruktionerna angående sex, därför att detta är ett område mirakel-arbetaren MÅSTE förstå." Dessa instruktioner saknas helt i FIP's version.

Kenneth Wapnick/FIP's "Frågor & Svar" saknar en del svar som FINNS original-manuskripten. (Vilka han bör ha känt till då han förvarade dem alla i ett kassaskåp i sin garderob efter Helens bortgång).

Ett helt falskt påstående är att Gud inte vet att vi är här, vilket, om det vore sant, skulle vara väldigt skrämmande. I original-manuskriptet säger Jesus:

"Du ska leva så att Gud har frihet att arrangera temporära mänskliga konstellationer såsom Han tycker passande", vilket tydligt indikerar att Gud är mycket väl medveten om att vi är här och vad vi gör här.

I "Frågor & Svar" förekommer felaktig information angående flera områden som är centrala i Kursen. Det påstås till exempel att våra ord och handlingar inte spelar någon roll,  något Jesus skulle inte hålla med om, då Han kallar oss till


DET STORA KORSTÅGET; "LYSSNA, LÄR OCH GÖR"

- LYSSNA på min röst, LÄR dig att ångra misstagen och GÖR något för att rätta dem ... De verkliga medlemmarna i mitt parti är AKTIVA arbetare.

I "Frågor & Svar" hävdas det också att: Gud inte talar med ord till oss och inte heller hör våra böner.

Jesus om våra böner till Gud: "...De blir dina gåvor till Honom, för de talar om för Honom att du inte vill ha några gudar framför Honom; ingen annan Kärlek än Hans".
Ur En kurs i Mirakler Bönens Sång


Ett av de mest missledande påståendena Wapnick gör i konversationen med jesuiten Norris Clarke är att Kursens mål är "upplevelsen av frid i drömmen".
Enligt Kursen är målet Gud och slutet på hela drömmen.


Dough Thompson, redigeraren av den mest kompletta v
ersionen av Kursen, sa
"Detta är allvarligt". När någon blandar sig i Guds Plan för frälsning och vår snabbaste väg från denna i
llusionernas dröm - är det väldigt allvarligt.

PROJEKTION OCH GRANDIOSITET

Nedan ett utdtag från Ken Wapnicks bok Abcense from Felicity full av damage control (efter alla kontroverser och turerna kring upphovsrätten) och exempel på några av egots egenskaper Jesus talar om i En kurs i Mirakler;

With Thanks was a poem of gratitude Helen had written for me, while The Gift came at Christmas, when I again managed to convince her not to buy me a gift, but to write me a poem instead. And finally there was Continuity. I forget the exact circumstances, but I think it came as a result of discussions Helen and I had about A Course in Miracles’ life in the world, what Bill on occasion referred to as "Miracles Mischagass.” Although in print less than a year, it was already clear, as I discussed earlier, how people were seizing the Course for themselves, using it as a means for self-aggrandizement, both psychologically as well as financially. Many students, in fact began to set themselves up as teachers, passing themselves off as representatives of the Course’s holiness and wisdom, without any real understanding of what the Course was saying. None of this pleased Helen, although as I mentioned before, she was not in a position to do anything about it. I recall being asked by Jesus to quote to Helen from the biblical Acts of the Apostles. The scene is where a number of the Jews are complaining to Rabbi Gamaliel about the miraculous and preaching activities of Peter and the other disciples. Gamaliel, the renowned rabbi who was St. Paul’s teacher, wisely answered their concerns in this way:

Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought: But if it be of God, ye cannot overthrow it. (Acts 5:38-39).

The point was to reassure Helen that what was happening with the Course was “the work ... of men,” not “of God,” and so Helen need not be concerned about it. The fulfillment of the Course’s role in the world was guaranteed by Jesus.

Kenneth Wapnick minns (med sin egna tolkning om varför) hur Jesus bad honom läsa högt ur Apostlagärningarna 5:38-39 för Helen :

Och nu säger jag er: Lämna dessa män ifred och låt dem gå, för är denna plan eller detta verk av människor, så kommer det att gå om intet. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner det, såvida ni inte vill bli funna med att strida även mot Gud.

 


DET SPECIELLA FÖRHÅLLANDET

Det speciella förhållandet* mellan Ken Wapnick och Helen Schucman fick ersätta det av Jesus instiftade heliga förhållandet mellan Helen och Bill Thetford. Bill skrev i sin biografi : "det pågick en hel del andlig grandiositet mellan de två."

Den kanske vackraste delen av Kursen är GUDS GÅVOR* vilken, enligt Kenneth Wapnick, Helen nedtecknade från Jesus avsedd att inkluderas i Kursen. Den finns inte med i någon annan version än
A COURSE IN MIRACLES URTEXT MANUSCRIPTS COMPLETE SEVEN VOLUME COMBINED EDITION. Delar finns med i Kenneth Wapnicks egna bok Absence from Felicity.


*En term som används i Kursen
** THE GIFTS OF GOD finns med i A COURSE IN MIRACLES Urtext Seven Volume Combined Edition redigerad av by Dough Thompson.

The Wapnick Teachings

KURSEN

Skärmavbild 2022-06-29 kl. 16.49_edited.

För Kursens ursprungliga essens och även ta del av det mest kärleksfulla, sunda och mogna sinnet du någonsin kommer att stöta på, när Jesus kommunicerar med nedtecknarna, välj:

A COURSE IN MIRACLES URTEXT MANUSCRIPTS COMPLETE SEVEN VOLUME COMBINED EDITION

Innehåll:
TEXT, Inklusive diskussioner om sex, homosexualitet, trolldom, magi, besatthet och viktiga kommentarer om offer-elementen i den "heliga eukaristin"
ARBETSBOK FÖR ELEVER
MANUAL FÖR LÄRARE
FÖKLARINGAR AV ORD OCH BEGREPP
PSYKOTERAPI - Den ideala terapeuten är ett med Kristus.
BÖNENS SÅNG
GUDS GÅVOR


Ladda ned här

Detta är en annan mer inkluderande version och innehåller mycket text som utelämnats i FIP-versionen, men innehåller inte  GUDS GÅVOR.

uber-menu-star-icon-100px_edited.png

Detta är FIP-versionen eller "Kenneth Wapnick-versionen", som vissa kallar det, kraftigt redigerad och sanerad från MYCKET viktig information samt Jesu vackra personlighet och kvickhet.

Den innehåller inte GUDS GÅVOR
Det innehåller inte heller termen "Andligt öga" som Jesus ursprungligen dikterade, utan använder istället "helig ande" och "andlig vision".

FIP-versionen används fortfarande, över hela världen - i alla 27 översättningar.  Eftersom texten är såpass komprimerad och saknar vissa exempel, förklaringar och sammanhang är det onödigt svårt att ta sig igenom denna torra upplaga som dessutom saknar den passionerade Jesus från Urtexten.

THE GIFTS OF GOD
Sista kapitlet EN KURS I MIRAKLER
Poesi av Jesus, nedtecknad av Helen Schucman.

A YEAR OF FORGIVENESS
För sann vägledning genom de 365 lektionerna, följ Jesu egna instruktioner och kommentarer.
Upplev Jesus kanaliserad genom Tina Louise Spalding
här.

bottom of page