top of page

STÖRANDET AV GUDS PLAN

Den största missuppfattningen angående att lära ut En kurs i Mirakler är att tro att en Guds lärare är någon som undervisar om vad En Kurs i Mirakler betyder, istället för att praktisera och lära sig lektionerna i ett heligt förhållande mellan två människor. Det är här Kenneth Wapnick och andra kända ACIM-guruer, som skriver böcker, håller föredrag, diskuterar olika filosofier och har byggt sina hela karriärer och företag kring att vara lärare i Kursen, har misstagit sig.
 

Jesus säger i Kursen:

"Egot kommer at kräva många svar som den här kursen inte ger. Det förstår inte att det är frågor som endast har formen av en fråga på vilken inget svar är möjligt. Egot kan fråga, "Hur inträffade det omöjliga?", "Till vad hände det omöjliga?", och kan fråga detta i många former. Likväl finns det inget svar, endast en upplevelse. Sök endast denna och låt inte teologi fördröja dig." Trots detta skrev Ken Wapnick över 30 böcker kring En Kurs I Mirakler och även, tillsammans med sina katolska "vänner, forskare och teologer" redigerade och handledde han sammanställningen inför publicerandet av en "1387 Frågor & Svar" med många frågor angående Kursen och en hel del missvisande svar, bla att Katolsk tro och Jesu läror i En Kurs i Mirakler inte är oförenliga. På flera ställen rekommenderas även att studenterna ska läsa boken Ken Wapnick skrivit tillsammans med Jesuit-prästen Norris Clarke. Kenneth Wapnick, även om han sällan nämnde det, var själv, enligt vännen Benedict Groeschel "en hängiven katolik", döpt 1972 och andligt inspirerad av Trappist-munken Thomas Merton (som i den katolska filosofiska traditionen, även han, skrev över 50 böcker i vilka han förespråkar jesuiternas "Andliga Övningar". Citat från hans bok "En kurs i Kristen Mystiscism": "Martyrskap är ett andra dop", "Martyrskap är Kronan på Eukaristins Liv" och "Martyrskap är en Gåva från Gud."

The Wapnick Teachings The Wapnick Teachings

JESUS SÄGER:
"Detta är inte en kurs i filosofisk begrundan, inte heller befattar den sig med exakt terminologi. Den befattar sig endast med Försoningen, eller rättelse av varseblivningen." ”Alla begrepp är potentiellt kontroversiella och de som söker kontrovers kommer att finna den. Likväl kommer de som söker klarhet finna det. De måste emellertid vara villiga att bortse från kontrovers och förstå att den är ett försvar mot sanningen i form av en fördröjningsmanöver."

Urtext Volume IV Use of Terms

REDIGERINGEN

Efter att Kenneth Wapnick tagit sig in i den inre cirkeln kring redigerandet och pubilcerandet av En Kurs I Mirakler lämnade, den av Jesus utsedda redigeraren, Bill Thetford sitt uppdrag. Thetford tyckte, enligt Wapnick själv, att texten skulle vara intakt och ändras så lite som möjligt.

Redigeringen, efter att Thetford lämnat, utfördes av Helen Schucman (mediet och nedtecknaren av Kursen) och Kenneth Wapnick och när kursen publicerades i FIP's version hade hela 60.000 ord tagits bort från original-manuskriptet.

Många viktiga passager ströks, även sådana Jesus utförligt bett Helen och Bill att behålla. Jesus säger i Urtext-versionen: "Jag vill avsluta instruktionerna angående sex, därför att detta är ett område mirakel-arbetaren MÅSTE förstå." Dessa instruktioner saknas helt i FIP's version.

Kenneth Wapnick/FIP's "Frågor & Svar" saknar en del svar som FINNS original-manuskripten. Ett helt falskt påstående är att
Gud inte vet att vi är här, vilket, om det vore sant, skulle vara väldigt skrämmande. I original-manuskriptet säger Jesus: "Du ska leva så att Gud har frihet att arrangera temporära mänskliga konstellationer såsom Han tycker passande", vilket tydligt indikerar att Gud är mycket väl medveten om att vi är här och vad vi gör här.

I "Frågor & Svar" förekommer felaktig information angående flera områden som är centrala i Kursen. Det påstås till exempel att våra ord och handlingar inte spelar någon roll, något Jesus skulle inte hålla med om, då Han kallar oss till


DET STORA KORSTÅGET; "LYSSNA, LÄR OCH GÖR"

- LYSSNA på min röst, LÄR dig att ångra misstaget och GÖR något för att korrigera det. De verkliga medlemmarna i mitt parti är AKTIVA arbetare.

I "Frågor & Svar" hävdas det vidare att Gud inte talar med ord till oss och
inte heller hör våra böner.


Jesus om våra böner till Gud: "...De blir dina gåvor till Honom, för de talar om för Honom att du inte vill ha några gudar framför Honom; ingen annan Kärlek än Hans".
Ur En kurs i Mirakler Bönens Sång


Ett av de mest missledande påståendena Wapnick gör i konversationen med jesuiten Norris Clarke är att Kursens mål är "upplevelsen av frid i drömmen". Enligt Kursen är målet Gud och slutet på hela drömmen. Dough Thompson, redigeraren av den mest kompletta versionen av Kursen, sa "Detta är allvarligt" och när någon blandar sig i Guds Plan för frälsning och vår snabbaste väg från denna illusionernas dröm - är det väldigt allvarligt.

DEN SPECIELLA RELATIONEN

Det speciella relationen* mellan Ken Wapnick och Helen Schucman fick ersätta det av Jesus instiftade heliga förhållandet mellan Helen och Bill Thetford. Bill skrev i sin biografi : "det pågick en hel del andlig grandiositet mellan de två."

Den kanske vackraste delen av Kursen
är GUDS GÅVOR* vilken, enligt Kenneth Wapnick, Helen nedtecknade från Jesus avsedd att inkluderas i Kursen. Den finns inte med i någon annan version än
A COURSE IN MIRACLES URTEXT MANUSCRIPTS COMPLETE SEVEN VOLUME COMBINED EDITION. Delar finns med i Kenneth Wapnicks egna bok Absence from Felicity.

*En term som används i Kursen
** THE GIFTS OF GOD finns med i A COURSE IN MIRACLES Urtext Seven Volume Combined Edition redigerad av by Dough Thompson.

KURSEN
Skärmavbild 2022-06-29 kl. 16.49_edited.

För Kursens ursprungliga essens och även ta del av det mest kärleksfulla, sunda och mogna sinnet du någonsin kommer att stöta på, när Jesus kommunicerar med nedtecknarna, välj:

A COURSE IN MIRACLES URTEXT MANUSCRIPTS COMPLETE SEVEN VOLUME COMBINED EDITION

Innehåll:
TEXT, Inklusive diskussioner om sex, homosexualitet, trolldom, magi, besatthet och viktiga kommentarer om offer-elementen i den "heliga eukaristin"
ARBETSBOK FÖR ELEVER
MANUAL FÖR LÄRARE
FÖKLARINGAR AV ORD OCH BEGREPP
PSYKOTERAPI - Den ideala terapeuten är ett med Kristus.
BÖNENS SÅNG
GUDS GÅVOR


LADDA NED HÄR

Detta är en annan mer inkluderande version och innehåller mycket text som utelämnats i FIP-versionen, men innehåller inte GUDS GÅVOR.

Detta är FIP-versionen eller "Kenneth Wapnick-versionen", som vissa kallar det, kraftigt redigerad och sanerad från MYCKET viktig information samt Jesu vackra personlighet och kvickhet.
Den innehåller inte GUDS GÅVOR. Den innehåller inte heller termen "Andligt öga" som Jesus ursprungligen dikterade, utan använder istället "helig ande" och "andlig vision".

FIP-versionen används fortfarande, över hela världen - i alla 27 översättningar.  Eftersom texten är såpass komprimerad och saknar vissa exempel, förklaringar och sammanhang är det onödigt svårt att ta sig igenom denna torra upplaga som dessutom saknar den passionerade Jesus från Urtexten.

THE GIFTS OF GOD
Sista kapitlet av EN KURS I MIRAKLER och poesi av Jesus, nedtecknad av Helen Schucman.

A YEAR OF FORGIVENESS
För sann vägledning genom de 365 lektionerna, följ Jesu egna instruktioner och kommentarer.

bottom of page