top of page
26266153_1968561183364565_34895587249582

Sanna världskartor i Azimuthal Equidistant projektion som används inom flyg, militär och sjöfart - "As it is".

(Moderna geodataprogram och GPS-systemet är utformade för att "översätta" den sanna kartan till klotet).

Observera FN's emblem längst ned designat av arkitekten Oliver Lincoln Lundquist.

Gleason
Jesuit Heinrich Scherer_edited.jpg
Planisphere Physique
Ska%CC%88rmavbild%202020-08-22%20kl.%201
Flat
Flat Earth Map

Antarktis saknas på FN's flagga. Istället finns där Romerska Imperiets vinnarkrans.

Alla vägar bär till Rom.

bottom of page