top of page

REFORMATIONEN

Fishing for souls

Följ mig och jag ska göra er till människo-fiskare sa Jesus. Här van de Venne's målning Fishing for souls. Protestanter till vänster och katoliker till höger.

Now as to the popes of Rome, who pretend themselves Christ's vicars, if they would but imitate his exemplary life.

Erasmus av Rotterdam i Dårskapens lov. Hans kritik av kyrkliga missförhållanden och religiös förflackning beredde vägen för reformationen, berättas det. även om Jeanne D'arc vägrade rätta sig efter sig katolska kyrkans auktoritet och dåtidens maktelit redan hundra år tidigare.

Många under senare delen av Medeltiden opponerade sig mot påvedömet med dess flärdfulla liv och patent på att tolka Guds Ord. Faktum är att det är helt uteslutet att Jesus utsåg Petrus till att bli den förste påven, gav honom nycklarna till Himmelriket och deklarerade att han skulle vara klippan kyrkan skulle byggas på.

..the Church of God is only the sum of the souls he created which IS the corporate body of Christ..

..Here stands your brother with the key to Heaven in his hand, held out to you. Let not the dream of specialness remain between you..Jesus i En Kurs I Mirakler

Alla som protesterade hade inte samma uppfattning om allt, men var eniga om att den romersk-katolska kyrkan hade avvikit från Bibeln (som börjat sprida sig efter uppfinnandet av tryckpressen) och skapat en enväldig hierarki som inte var förenlig med Jesu läror.

bottom of page