کلیسای کاتولیک رومی
فاحشه بابل است
 


واتیکان بزرگترین شبکه جنایی جهان است
 

 

 

"در اینجا حکمت است. بگذار او که درک تعداد جانور را بشمارد: زیرا این تعداد یک مرد است و شماره او 666 است". مکاشفه 13: 18

«اما از پیامبران دروغین برحذر باشید،
که در لباس گوسفند نزد شما می آیند،
اما در درون آنها گرگ های درنده هستند.
از میوه آنها آنها را خواهید شناخت.

متی 7: 15-16 کتاب مقدس اصلاحات

"پاپ سیاه" - "پاپ سفید" - پاپ سیاه سابق

پاپ فرانسیس - اولین پاپ یسوعی باز
همچنین به عنوان "آخرین پاپ" شناخته می شود

فداکاری.

Vatican IHS

سیستم جانوران

اسقف های کاتولیک، کاردینال ها، کشیش، عیسی،  راهبه ها و راهبه ها متهم به آزار جنسی  فقط در ایالات متحده

کاردینال دولان آمریکا

death worship
ihs

تمسخر