top of page
mcmurdo%20sound-ice-shelf-breakout-aeria

ANTARKTIDA

360° LEDOVÁ STĚNA

Antarktida není kontinent, ale více než 50 metrů vysoký ledový šelf, který uzavírá světové oceány. Antarktida je právem často nazývána „koncem světa“. 

Existuje mnoho lodí, které dokončily svou plavbu podél pobřeží Antarktidy a naměřily vzdálenost asi 111 000 km. Rovník, který je údajně nejširší částí Země, měří 40 000 km...

Planisphere Physique

Philipe Buche popisuje Antarktidu na své mapě z roku 1762 jako "pevninské masy, které ukončují světové oceány".

bottom of page