top of page

ZVOLIT SI STRACH ZNAMENÁ SNÍŽIT NAŠI KOLEKTIVNÍ FREKVENCI A KRMIT ANTIKRISTA:

- VĚŘIT, ŽE ŠTĚSTÍ SE NACHÁZÍ V MATERIÁLNÍCH VĚCECH

- POSLOUCHEJTE SLEPĚ

- VĚŘTE, ŽE ŽIVOT NA ZEMI JE VŠÍM

- DŮVĚRA V NEFUNKČNÍ SYSTÉMY

- VÍRA V NEDOSTATEK

- STRACH Z NEMOCI A SMRTI NATOLIK, ŽE ŽIVOT NEPROŽÍVÁME NAPLNO

- BUĎTE KRITIČTÍ

- SKRÝVAT VINU A STUD ZA MINULOST

- VIDĚT SÁM SEBE POUZE JAKO SPOTŘEBITELE PLATÍCÍHO DANĚ A PODLE TOHO ŽÍT

- JEDNAT BEZHLAVĚ

-- NOSTE SPOLEČENSKOU MASKU, ABYSTE ZAPADLI

- AKTIVNÍ SKRÝVÁNÍ PRAVD

- ANGAŽOVAT SE VE VÁLCE, OBĚTECH A NÁSILÍ

- KONZUMOVAT VRAŽDU JAKO ZÁBAVU (FILM, TELEVIZE, HRY)

- VĚŘIT, ŽE JSME ODDĚLENÉ BYTOSTI

- NÁSLEDUJTE VŮLI EGA

- ZAMĚŘTE SE NA TĚLO

- OSVOJTE SI MENTALITU OBĚTI

- ZAMĚŘTE SE NA STRACH A BOLEST

- PŘEDAT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT NĚKOMU JINÉMU

- ZŮSTAŇTE DOMA

- POUŽÍVAT SVOU BOHEM DANOU SVOBODNOU VŮLI K TOMU, ABY SI ZVOLILI VÁLKU, OTROCTVÍ, TEMNOTU A STRACH

Lilies

ZVOLIT SI LÁSKU ZNAMENÁ ZVÝŠIT NAŠI KOLEKTIVNÍ FREKVENCI A UDRŽET KRISTOVO VĚDOMÍ:

- TVOŘIT A DUCHOVNĚ RŮST

- HLEDÁNÍ VNITŘNÍHO KLIDU


- NASLOUCHEJTE VNITŘNÍMU VEDENÍ OD BOHA

- VĚŘTE, ŽE VŠE DOBŘE DOPADNE

- ZKOUŠEJTE NOVÉ ZPŮSOBY

- UVĚDOMIT SI, ŽE JSME DUCHOVNÍ BYTOSTI S VĚČNÝM ŽIVOTEM

- PROJEVUJTE TRPĚLIVOST, ŽEHNEJTE A ODPOUŠTĚJTE

- ŽIJTE ŽIVOT NAPLNO

- BUĎTE AUTENTIČTÍ

- OSVOJIT SI ŽIVOTNÍ DOVEDNOSTI, JAKO JE PĚSTOVÁNÍ POTRAVIN A ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU

- ZŮSTAŇ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU

- PROJEVUJTE SOUCIT S VEŠKERÝM ŽIVOTEM

- UVĚDOMTE SI, ŽE VŠECHNY BOŽÍ DĚTI JSOU JEDNO

- ŠÍŘENÍ LÁSKY A RADOSTI

- NASLOUCHEJTE HLASU DUCHA SVATÉHO

- ZTOTOŽŇUJTE SE S DUCHEM

- PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVOU VLASTNÍ FREKVENCI

- ZAMĚŘTE SE NA LÁSKU A RADOST

- BÝT JAKO KOLEMJDOUCÍ NA
CESTA DOMŮ

- PŘEJE SVÝM BRATRŮM VŠE DOBRÉ

- STŮJTE PEVNĚ V MOCI, KTEROU JIM DAL BŮH

- TRÁVIT VÍCE ČASU VENKU

- POUŽÍVAT SVOU BOHEM DANOU SVOBODNOU VŮLI K VOLBĚ MÍRU, SVOBODY, SVĚTLA A LÁSKY

ZVOL LÁSKU

bottom of page