top of page

SMÍŘENÍ BEZ OBĚTI

T 3 C. Smíření bez oběti

Je tu ještě jeden bod, který musí být dokonale jasný, než se jakýkoli zbytkový strach, který může být stále spojován se zázraky, stane zcela neopodstatněným. Ukřižování NEUstanovilo Usmíření. Vzkříšení ano. To je bod, který mnoho velmi upřímných křesťanů špatně pochopilo. Nikdo, kdo byl bez omylu nedostatku, by MOŽNÁ nemohl udělat tuto chybu.

T 3 C 2. Je-li ukřižování viděno z pohledu vzhůru nohama, rozhodně se to jeví, JAKOBY Bůh dovolil, a dokonce povzbudil, aby jeden z jeho Synů trpěl, PROTOŽE byl dobrý. Mnoho velmi oddaných služebníků to káže každý den. Tento obzvláště nešťastný výklad, který ve skutečnosti vzešel z kombinované nesprávné projekce velkého počtu mých vlastních případných následovníků, přivedl mnoho lidí k hořkému strachu z Boha.

T 3 C 3. Tento zvláště protináboženský koncept se náhodou dostává do mnoha náboženství, a není to ani náhoda, ani náhoda.

T 3 C 4. Skutečný křesťan by se musel zastavit a zeptat se „jak je to možné?“ Je pravděpodobné, že by sám Bůh byl schopen myšlení, o kterém Jeho vlastní Slova jasně prohlásila, že není důstojné člověka?

(Jsou chvíle, kdy) Nejlepší obranou, jako vždy, NENÍ útočit na pozici někoho jiného, ​​ale spíše chránit pravdu. Není nutné uvažovat o něčem přijatelném, pokud musíte otočit celý referenční rámec, abyste to ospravedlnili. Tento postup je bolestivý ve svých drobných aplikacích a skutečně tragický v masovém měřítku. Častým výsledkem je pronásledování, které ospravedlňuje strašlivé mylné vnímání, že sám Bůh pronásledoval svého vlastního Syna ve prospěch spasení. Sama slova jsou nesmyslná.

T 3 C 6. Překonat to bylo vždy obzvláště obtížné, protože ačkoli chyba sama o sobě není o nic těžší překonat než jakákoli jiná chyba, lidé se jí nechtěli vzdát kvůli její výrazné únikové hodnotě. V mírnějších formách rodič říká: „To mě bolí víc než tobě“ a cítí se zproštěně bití dítěte. Věřili byste, že Otec OPRAVDU takto uvažuje?

T 3 C 7. Je tak důležité, aby bylo veškeré takové myšlení rozptýleno, že si musíme být VELMI jisti, že NIC tohoto druhu nezůstane ve vaší mysli. NEBYL JSEM potrestán, protože TY jsi byl špatný. Zcela vlídná lekce, kterou Usmíření učí, je zcela ztracena, pokud je poskvrněna tímto druhem zkreslení v JAKÉKOLIV podobě.

T 3 C 8. „Pomsta je moje, říká Pán“ je přísně karmické hledisko. Je to skutečné nesprávné vnímání pravdy, kterým člověk připisuje svou vlastní zlou minulost Bohu. „Zlé svědomí“ z minulosti nemá nic společného s Bohem. On to nestvořil a neudržuje. Bůh vůbec nevěří v karmickou odplatu. Jeho Božská mysl tímto způsobem netvoří. ON nestaví zlé skutky člověka ani proti SOBĚ. Je tedy pravděpodobné, že by proti kterémukoli člověku podržel zlo, které udělal JINÝ?Fästpunkt 1

CESTA ZE SNU

Kurz zázraků je denní plán lekcí, který posune mysl z jejího klamného stavu strachu, odloučení, izolace a posuzování do stavu míru prostřednictvím systematického napravování škod a systematické reintegrace pojmů a myšlenek do mysli. .

Je čas, aby si všechny bytosti přečetly Kurz zázraků, protože je to cesta ven ze snu. Je to cesta z utrpení a velmi podrobně vysvětluje všechny tyto informace. Je to náročná kniha na čtení z nějakého důvodu: Zpřístupňuje jiné části mysli, než jste zvyklí používat, a mnozí z vás v západním světě jsou nedisciplinovaní v soustředěném studiu textů.

Text a lekce Kurzu zázraků udělají s vaším životem zázraky. Zbavíte se velké části svého utrpení, velké části svých „pocitů odloučení, izolace a osamělosti“. Začnete vidět velkolepé posuny: nejprve ve vašem vnitřním světě, které se skutečně odrazí ve vašem hmotném světě v podobě hojnosti, zdravějších vztahů, zdravějšího těla a mnohem optimističtějšího přístupu. Všechny bytosti kolem vás budou mít prospěch. Všichni lidé, které milujete, budou mít prospěch. Stanete se laskavějšími a velkorysejšími a zažijete více hojnosti ve všech směrech: zdraví, finance, inspirace a kreativita. Všechny tyto věci porostou, protože skutečně budete posilovat své spojení se Zdrojem, posilovat své spojení s Božskou myslí. A odtud pocházejí všechny úžasné věci, odkud pocházejí všechny úžasné myšlenky, koncepty a nápady, které vám přinášejí radost a umožňují vám tyto věci vyjádřit do hmotného světa.

Kurz zázraků je základním textem pro každého z vás, kdo si přeje změnit svůj názor, chce změnit svůj život nebo přestat trpět ve svém světě. Toto je kniha, kterou si musíte přečíst a studovat, abyste pochopili a mohli začít posouvat své vědomí do sfér vyšších vibrací.

Pokud trpíte, pokud se cítíte podvedeni, pokud se cítíte nespravedlivě, nebo pokud máte pocit, že nemáte svobodu žít svůj vlastní život, je to proto, že nerozumíte. Ve vaší mysli jsou nepravdy, které je třeba posunout nebo které je třeba odstranit. Odpověď je studovat kurz zázraků.

Od Ježíše - Moje autobiografie

Replace Thorns with Lilies__edited.png
bottom of page