26266153_1968561183364565_34895587249582

แผนที่โลกที่แท้จริงในการฉายภาพ Azimuthal Equidistant ที่ใช้ในการบิน การทหาร และการขนส่ง - "ตามที่เป็นอยู่"

(โปรแกรม geodata ที่ทันสมัยและระบบ GPS ออกแบบมาเพื่อ "แปล" แผนที่จริงไปยังโลก)

สังเกตสัญลักษณ์ UN ที่ด้านล่างซึ่งออกแบบโดยสถาปนิก Oliver Lincoln Lundquist

และ

Gleason
Planisphere Physique
Flat
Flat Earth Map

ทวีปแอนตาร์กติกาหายไปจากธงสหประชาชาติ แต่มีพวงหรีดที่ชนะของจักรวรรดิโรมันแทน

ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม