top of page


romersk katolsk kirke
er Babylons skjøge
 


Vatikanet er verdens største kriminelle nettverk
 

"Her er visdom. Den som har forstand, skal telle dyrets tall, for det er et menneskes tall, og dets tall er 666."
Åpenbaringen 13:18

Fästpunkt 2

«Men vokt dere for de falske profetene,
som kommer til deg i fåreklær,
men i deres indre er rovulver.
På frukten deres skal du kjenne dem.

Matteus 7:15-16 Reformasjonsbibelen

"svart pave" - "hvit pave" - tidligere svart pave

Pave Frans - den første åpne jesuittpaven
også kjent som "den siste paven"

TILBUD-RITER

Vatican IHS

DYRESYSTEMET

KATOLISKE BISKOPER, KARDINALER, PREST, JESUS,  MUNKER OG NONNER TILKLADE FOR SEKSUELLE OVERGREP  BARE I USA

USAs kardinal Dolan

death worship
ihs

HOT

Fästpunkt 1
bottom of page