top of page

VATIKANET

BABYLONS HORE

POPE-FRANCIS-ON-SAINTS-PETER-AND-PAUL_ed
death worship

Vatikanet og den romersk-katolske kirken er verdens største kriminelle nettverk og pedofile ring. Kirken, som kaller seg «den universelle», er ikke grunnlagt for å spre Jesu lære, men for å kontrollere kristendommen og diktere hvordan man må leve for å få syndenes forlatelse; Bekjenne, feire nattverd med opphøyelse og virkelig tilstedeværelse (menneskeofring), tilbe helgener, martyrer og Mor Maria. Bibelen, som er Guds ord, står ikke sentralt, men bruker i stedet messer, tekster og læresetninger på latin, som få forstår, og som i seg selv gjenspeiler en total forvrengning av Jesu budskap.

De fleste vet at Vatikanet i middelalderen forfulgte, torturerte og brente kristne på bålet som motsatte seg pavedømmet og dets krav på å representere Gud på jorden. Ingenting kunne være fjernere fra Jesu lære. Til tross for dette har Kirken gjennom sin tusenårige innsats klart å etablere seg som den største kirken i verden.


Den nåværende paven, Frans, er jesuitt. Jesuittordenen var drivkraften under inkvisisjonens utryddelse av kristne i Europa. Jesuittene sverger blodsed med evig troskap til generalsuperioren, der de sverger at de vil gjøre alt for å utslette og utrydde kristne protestanter og "kjettere" (ikke-katolikker) fra hele jordens overflate, og ikke for å skåne deres alder, kjønn eller sosiale stilling, men, hemmelig eller åpen, for å føre krig, hemmelig eller åpen, myrde, henge, brenne, koke, hud, kvele, begrave levende, rive opp underlivet til sine kvinner og knuse deler av barnas hoder mot veggen, og når slikt ikke kan gjøres åpenlyst,  I hemmelighet bruke giftkoppen, renneløkken, dolkstålet eller blykulen, uten hensyn til rykte, klasse, verdighet eller autoritet.

Oppfyllelsen av disse hemmelige instruksene er dokumentert i detalj etter massakrer i blant annet Irland, Frankrike og Spania.

Fästpunkt 2

GALENSKAPER

Traditionen att nunnor verkligen gifter med Jesus är ett komplett, av människan påhittat koncept, liksom hela hierarkin av präster, biskopar kardinaler, klosterväsende och så kallade ”religiösa ordnar”. Inga av dessa strukturer har något med Gud eller Jesu läror att göra.
 

WICKED POPES

IN CHURCH  HISTORY

PÅVE FRANSISKUS, FRIMURARE, JESUIT, KLIMATIVRARE OCH LGBT- PROPONENT HÄVDAR ATT ETT PERSONLIGT FÖRHÅLLANDE TILL JESUS ÄR FARLIGT OCH SKADLIGT.
 

bottom of page