top of page

HEINRICH SCHERER

Scherer IHS_edited_edited.png

Heinrich Scherer, (1628 - 1704) var en tysk jesuitt, matematiker, kartograf, geograf og professor. På dette verdenskartet, med jordens sanne form, har han markert spredningen av jesuittoppdraget (infiltrasjon) over verden. (Sammenlign med dagens kart over jesuittenes utdanningsinstitusjoner. Vi ser også hvordan de omreisende jesuittene, nede til venstre grunnleggeren av Jesu Society, Ignatius Loyola, lar seg tilbe av den innfødte befolkningen.

World-Map-Magellan-Journey-Victo.jpg

Et annet Scherer-kart. Her ser vi solens bane rundt jorden. Selv om Scherer måtte gå på akkord med den strenge jesuittsensuren og fremstille jorden som en klode (noe som også påvirket Athanasius Kircher.

En illustrasjon fra Scherers Atlas Novus viser hans frustrasjon over den nye representasjonen av verden; Kloden. En østlig astrolog/astronom river opp et horoskop. (Astronomien så vel som sann astrologi er basert på eldgammel (også bibelsk) kosmologi og til venstre blir noen sett med et høyt bevis; eks Tartaria og verdensomseilingen, etc.), appellerer til overlegen.

Scherer sammenligner PLANISPAERII POLARIS (flat jord) med GLOBI TERRESTRIS (kloden) og kommenterer angående kloden: "Det er ikke fornuftig å blande denne typen geografi med vitenskap og er, etter min mening, ikke annet enn forstyrrende vitenskap".
Heinrich Scherer hadde det nok vanskelig med jesuittsensuren, da det er mange kart som viser den «nye» geografien. Det ser til og med ut til at han var med på å gjøre alle de matematiske beregningene for å passe den flate overflaten av jorden inn i en kule. Han omtaler "verdens pol" som "jordens sentrum" og kaller kartene sine for "flat jord" PLANISPAERII POLARIS.

I dag, på grunn av den massive klode-indoktrineringen og jesuitt-"med-adjutorer" med
innflytelse over utdanning , etc., tror de fleste at jorden egentlig er en klode, selv om alle for 500 år siden visste det, som noen intuitivt føler; at jorden er flat.

bottom of page