top of page

Å VELGE FRYKT ER Å SENKE VÅR KOLLEKTIVE FREKVENS OG MATE ANTIKRIST:

- TRO AT LYKKE FINNES I MATERIELLE TING

- LYDIG BLINDT

- TRO AT LIVET PÅ JORDEN ER ALT

- ER AVHENGIG AV DYSFUNKSJONELLE SYSTEMER

- TRO PÅ KNAPPHET

- FRYKT SYKDOM OG DØD SÅ MYE AT LIVET IKKE LEVES FULLT UT

- VÆR DØMMENDE

- Å HA SKYLD OG SKAM OVER FORTIDEN

- Å SE DEG SELV BARE SOM EN SKATTEBETALENDE FORBRUKER OG LEVE DERETTER

- OPPTRE HENSYNSLØST

- BRUK EN SOSIAL MASKE FOR Å PASSE INN

- AKTIVT SKJULE SANNHETER

- DELTA I KRIG, BLODOFFER OG VOLD

- KONSUMERE MORD SOM UNDERHOLDNING (BØKER, FILMER, TV, SPILL)

- Å TRO AT VI ER SEPARATE VESENER

- FØLG EGOETS VILJE

- FOKUS PÅ KROPPEN

- OMFAVNE OFFERMENTALITET

- FOKUS PÅ FRYKT OG SMERTE

- Å OVERLATE ANSVARET FOR SITT LIV TIL NOEN ANDRE

- HOLDER SEG INNENDØRS

- BRUKE SIN GUDGITTE FRIE VILJE TIL Å VELGE KRIG, SLAVERI, MØRKE OG FRYKT

Lilies

Å VELGE KJÆRLIGHETEN ER Å HEVE VÅR KOLLEKTIVE FREKVENS OG OPPRETTHOLDE KRISTI BEVISSTHET:

- SKAPE OG VOKSE ÅNDELIG

- SØKER INDRE FRED


- LYTT TIL DEN GUDGITTE INDRE VEILEDEREN

- STOL PÅ AT ALT ORDNER SEG TIL DET BESTE

- PRØV NYE MÅTER

- ERKJENN AT VI ER ÅNDELIGE VESENER MED EVIG LIV

- VIS TÅLMODIGHET, VELSIGNE OG TILGI

- LEV LIVET TIL DET FULLE

- VÆR AUTENTISK

- LÆRE LIVSFERDIGHETER SOM Å DYRKE MAT OG LEVE I HARMONI MED NATUREN

- OPPHOLD I NUET

- VIS MEDFØLELSE FOR ALT LIV

- INNSE AT ALLE GUDS BARN ER ETT

- SPRE KJÆRLIGHET OG GLEDE

- LYTT TIL DEN HELLIGE ÅNDS RØST

- IDENTIFISER DEG MED ÅNDEN

- TA ANSVAR FOR EGEN FREKVENS

- FOKUS PÅ KJÆRLIGHET OG GLEDE

- VÆR SOM EN FORBIPASSERENDE PÅ
VEIEN HJEM

- ØNSKER BRØDRENE LYKKE TIL

- STÅ FAST I SIN GUDGITTE KRAFT

- TILBRING MER TID UTENDØRS

BRUK DIN GUDGITTE FRIE VILJE TIL Å VELGE FRED, FRIHET, LYS OG KJÆRLIGHET

VELG KJÆRLIGHET

bottom of page