top of page

FJERDE RIKE

MOT JUDARNAS OCKER OCH KULTURELLA SUBVERSION AV EUROPA

christogenea_mk_radio_edited.png

"Ni kommer att få se. Min Ande kommer resa sig ur graven. En dag kommer folk att se att jag hade rätt."
Adolf Hitler

Adolf Hitler var inte, som vi fått lära oss, världens genom tiderna mest onda och mordiska man. Han var tvärtom en empatisk och omtänksam människa som värnade om sina landsmän och sitt hemland.

Vi vet att historien skrivs av de som "vinner" krigen och följaktligen är det en mycket ensidig berättelse om vem Hitler var, hur andra världskriget började och vad som egentligen utspelade sig i koncentrationslägren.

Många har
börjat
ifrågasätta rådande konsensus kring gaskamrar och att 6 miljoner judar mördats brutalt, bara sådär för att Hitler och hans likar var mordlystna rasister. Vad de som vågat söka har funnit är att allt som vi trodde vi visste om "förintelsen" är felaktigt.

För det första vittnar allt om att Hitler själv var så långt ifrån en blodtörstig sadist man kan komma; han var vegetarian, visade medkänsla och respekt för medmänniskor, barn, djur och natur.

Det
han däremot inte såg med blida ögon var judarnas ocker genom centralbankerna, den judiska bolschevismen, det judiska frimureriet och den judiska subversionen av Tyskland och övriga Europa.

Hitler_walking_with_girl_edited.png

Hitler älskades av tyskarna, då han under åren som föregick andra världskriget hade byggt upp ett Tyskland som blomstrade igen efter första världskriget och Den stora depressionen.
Det nu välfungerande och ekonomiskt starka landet hade dock börjat hotas av judisk infiltration och övertagande av bankväsende och handel, såväl som underminering av kristna Europeiska värderingar bland annat genom spridning av pornografi och etablerandet av bordeller.

Judarna var inte populära, som under så många hundra år tidigare. Sedan medeltiden hade judar ofta tvingats bära olika tecken för att bli igenkända av Europas folk.
De hade blivit kända som ockrare, bedragare och även mördare genom bland annat förgiftning av brunnsvatten.
Många vittnade om att "Den svarta döden" som dödat en tredjedel av Europas befolkning i själva verkat inte var en sjukdom utan förgiftningssymtom från förgiftat vatten.
Judarna blev systematiskt utvisade från Europas länder: Mellan 733 före Kristus (!) och 2014 blev judar utvisade vid över 1000 olika tillfällen för ocker, prostitution, parasitism, svart magi och åkallan av djävulen, ritualmord och konspirationer att mörda kristna, det senaste vilket stämmer väl överens med andan i de judiska skrifterna, Talmud inkludera
d.
 

Judarna under andra världskriget hade sina bundsförvanter i kommunismen och frimureriet. I dagens pågående krig mot den vita, kristna västvärlden är judarna allierade med
 

Under judiskt inflytande: kommunism, det centrala bankväsendet och "de allierade", Churchill visar sitt rätta ansikte

“What we have come to understand is that the holocaust is the
secret weapon of psychological warfare of the Powers That Be,
which they use to expand and maintain their militaristic empire,
to justify wars and subjugation, to foist their financial, economic
and cultural system upon others against their will.”

Ur AUSCHWITZ : THE CASE FOR SANITY

Winston Churchill, zionist och frimurare med frimuraren Franklin D. Roosevelt och kommunisten Joseph Stalin, ledde de allierade.

Hitler ville inte ha krig och uttyckte sin besvikelse mot Churchill, krigshungriga Judar och frimurare, rustnings-industrialister och krigsprofitörer i sitt tal i tyska riksdagen 19 juli 1940.

FAKTA

Begrepp som
"Nazism" "Kristallnatten", "Förintelsen", "aniti-semitism" och "vit makt" -är alla judiska påfund för att stärka den judiska offer-positionen och försvåra ifrågasättande. Det är idag kriminellt i flera länder att ens ifrågasätta detaljer kring "förintelsen".

Den slutgiltiga lösningen handlade inte om förintelse av judar utan om att förhindra judarnas fram-march i sin plan att ta över Europa
.

Judarna har under de senaste decennierna lyckats fortskrida och både Europa och USA svämmas nu över av flyktingar, enligt planen - the
Kalergi Plan eller Zion-Protokollen med hjälp från EU och FN.

Judar äger och kontrollerar större delarna av bankväsendet, Hollywood, Big Pharma, sociala medier och nyhetsmedia.

Judar står bakom
Frimurarsystemet och kontrollerar därigenom politik i individuella länder ner till lokal nivå.

Judar grundade
kommunismen. Endast i Ryssland mördades och torterades minst 60 miljoner ryssar under judisk-kommunistiskt styre under Sovjet-åren.

Judarna är mästare i projektion; de anklagar andra för det de själva gör.

De hatar Gud och Jesus och vill utplåna världens vita kristna befolkning helt.

"JUDAR KONTROLLERAR VÄRLDEN"

2023-10-31 23.11_edited.png
bottom of page