top of page

IGNÁCI LELKISÉG

Ignác Loyola egy háborús rokkant volt egy szent komplexussal, aki új karriert keresett, és letelepedett III. Pál pápával, hogy megalapítsa a jezsuita rendet, és folytassa az inkvizíció által a protestánsok és nem katolikusok kiirtását. Később szentté avatták, mint sok pápát és jezsuita tábornokot.

Valójában elég csak tudomásul venni a Loyola Ignác által létrehozott jezsuita rendről szóló információkat, hogy belássuk, az általa képviselt spiritualitás nincs összhangban Jézus tanításával. Íme néhány részlet Ignatius Loyola útmutatójából az ignáci spiritualitás spirituális vezetőinek.

A Svéd Egyház ignáci lelkiséget kínál az ország számos gyülekezetében, valamint a börtönszolgálatban, egyesületekben és pályaudvarokban, és beavatja a gyanútlan keresztényeket/keresőket egy olyan spirituális ösvényre, amely Jézus üzenetének az ellenkezőjét tanítja.

"SZENT IGNATIUS TISZTOTT AZ ERETNEK LUTHER MÁRTON"
 

"Először is, mennyire vagyok minden emberhez képest; Másodszor, milyenek az emberek a paradicsomi angyalokhoz és szentekhez képest; úgy tekints magamra, mint egy sebre, amelyből annyi bűn és annyi gonoszság és annyi undorító méreg keletkezett. A második gyakorlatban tegyem magam nagy bûnössé és bilincsben; vagyis megkötözve, mint bilincsben jelenik meg a Legfelsőbb Örök Bíró előtt; Vegyük például azt, hogy a foglyokat megbilincselték, és már megérdemlik a halált."

„ÖTÖDIK GYAKORLAT – MEDITÁCIÓ A POKOLON
Első előjáték.
Az első Prelude a kompozíció, amely itt a pokol hosszát, szélességét és mélységét látja a képzelet láttán. Második előjáték. A második, hogy azt kérjem, amit akarok: itt fogom kérni annak a fájdalomnak a belső érzését, amelyet az elkárhozottak elszenvednek, hogy ha tévedéseim által elfelejtem az Örökkévaló Úr szeretetét, legalább féljek a fájdalom segíthet abban, hogy ne essek bűnbe. Első pont. Az első pont az lesz, hogy képzeletünk láttán lássuk a nagy tüzeket és a lelkeket, mint az égő testekben. Második pont. A második, hogy füllel hallani jajgatni, jajgatni, sírni, káromlást Krisztus Urunk ellen és minden szentje ellen. Harmadik pont. A harmadik, az szaga a füst, kén, törmelék és rothadt dolgok szagával. Negyedik pont. A negyedik, hogy megkóstolja az íze keserű dolgokat, mint például a könnyek és a bánat. Ötödik pont. Az ötödik az érintés érintése; vagyis hogy a tüzek hogyan érintik és égetik a lelkeket."

„ Elképzelni Krisztust, a mi Urunkat, aki jelen van és a kereszten helyezi … lássam őt így, és úgy szegezve a keresztre … és az örök életből a földi halálba jutott, és így meghalni a bűneimért. Hatodik kiegészítés. Nem akarunk olyan dolgokra gondolni, mint az öröm vagy az öröm, mint például a mennyei dicsőség, a feltámadás stb. Az öröm és boldogság bármiféle megfontolása megakadályozza, hogy fájdalmat és bánatot érezzünk, és könnyeket hullat a bűneink miatt: anélkül , hogy magam elé tartanám azt, amit gyászolni szeretnék és érezni a fájdalmat, és inkább eszünkbe juttatni a Halált és az Ítéletet.

Hetedik kiegészítés. A hetedik: Ugyanebből a célból, hogy megfosszam magam minden fénytől, zárjam be a redőnyöket és az ajtókat Amíg a szobában vagyok, ha nem imák elmondására, olvasásra és evésre.
"Az első dolog az, hogy lássam a személyeket, vagyis hogy lássam a Szűzanyát, Józsefet és a gyermek Jézust, szegény teremtéssé teszem magamat, és szegény emberré teszem magam egy méltatlan rabszolgából, rájuk nézek, és szükségleteikben szolgálom őket. Harmadik út. A harmadik, hogy fegyelmezze a húst, vagyis érezhető fájdalmat adjon neki, amit hajruha vagy zsinórok vagy vasláncok viselése a hús mellett, korbácsolás vagy megsebzés és egyéb szigorú megszorítások adnak. Jegyzet. A vezekléssel kapcsolatban az tűnik a legmegfelelőbbnek és legbiztonságosabbnak, hogy a fájdalmat a húsban kell érezni, nem pedig a csontokba, hogy fájdalmat okozzon, és ne betegséget."

MEDITÁCIÓ A POKOLRÓL
bottom of page