top of page

CUARTO REICH

MOT JUDARNAS OCKER OCH KULTURELLA SUBVERSION AV EUROPA

christogenea_mk_radio_edited.png

"Ni kommer att få se. Min Ande kommer resa sig ur graven. En dag kommer folk att se att jag hade rätt."
Adolf Hitler

Adolf Hitler var inte, som vi fått lära oss, världens genom tiderna mest onda och mordiska man. Han var tvärtom en empatisk och omtänksam människa som värnade om sina landsmän och sitt hemland.

Vi vet att historien skrivs av de som "vinner" krigen och följaktligen är det en mycket ensidig berättelse om vem Hitler var, hur andra världskriget började och vad som egentligen utspelade sig i koncentrationslägren.

Många har
börjat
ifrågasätta rådande konsensus kring gaskamrar och att 6 miljoner judar mördats brutalt, bara av den anledningen att Hitler och hans likar var mordlystna rasister. Vad de funnit är att allt som vi trodde vi visste om "förintelsen" är felaktigt.

För det första vittnar allt om att Hitler själv var så långt ifrån en blodtörstig sadist man kan komma; han var vegetarian, visade medkänsla och respekt för medmänniskor, barn, djur och natur.

Det
han opponerade sig emot var judarnas ocker genom centralbankerna, frimureriet, Bolschevismen och judarnas avsiktliga subverterande av tysk och Europeisk kultur.

Under judiskt inflytande: kommunism, det centrala bankväsendet och "de allierade", Churchill visar sitt rätta ansikte

HITLER.jpg

Winston Churchill, zionist och frimurare med frimuraren Franklin D. Roosevelt och kommunisten Joseph Stalin, ledde de allierade.

Hitler ville inte ha krig och uttyckte sin besvikelse mot Churchill, krigshungriga Judar och frimurare, rustnings-industrialister och krigsprofitörer i sitt tal i tyska riksdagen 19 juli 1940.

FAKTA

Begrepp som
"Nazism" "Kristallnatten", "Förintelsen", "aniti-semitism" och "vit makt" -är alla judiska påfund för att stärka den judiska offer-positionen och försvåra ifrågasättande. Det är idag kriminellt i flera länder att ens ifrågasätta detaljer kring "förintelsen".

Den slutgiltiga lösningen handlade inte om förintelse av judar utan om att förhindra judarnas fram-march i sin plan att ta över Europa
.

Judarna har under de senaste decennierna lyckats fortskrida och både Europa och USA svämmas nu över av flyktingar, enligt planen - the
Kalergi Plan eller Zion-Protokollen.

Judar äger och kontrollerar större delarna av bankväsendet, Hollywood, Big Pharma, sociala medier och nyhetsmedia.

Judar står bakom skapandet av Frimurarsystemet och kontrollerar därigenom politik i individuella länder ner till lokal nivå.

Judar skapade kommunismen. Endast i Ryssland mördades och torterades minst 60 miljoner ryssar under judisk-kommunistiskt styre under Sovjet-åren.


Judarna är mästare i projektion; de anklagar andra för det de själva gör.

De hatar Gud
och Jesus och vill utplåna den kristna vita rasen helt.

"JUDAR KONTROLLERAR VÄRLDEN"

bottom of page