Další mapa Scherer. Zde vidíme dráhu Slunce kolem Země. I když Scherer musel slevit z přísné jezuitské cenzury a zobrazit zemi jako glóbus (což ovlivnilo i Athanasia Kirchera.