top of page

СЛЪНЦЕТО СЕ ДВИЖИ

MIDNIGHT_edited.jpg

Среднощно слънце от април до септември в Лонгиърбиен, Свалбард, Норвегия. Не е възможно на въртящ се глобус.

Timelapse слънчев часовник. Очевидно е, че слънцето се движи, а не земята. При 107 000 км/ч.

Timelapse: Слънце в зенит над Антарктика. Невъзможно, ако земята беше глобус, въртящ се около слънцето с Антарктида на „дъното на света“.

Едва ли може да бъде по-ясно от това, че слънцето е това, което се движи.

time zones flat earth_edited.png
bottom of page