top of page
mcmurdo%20sound-ice-shelf-breakout-aeria

Антарктида 

360° ЛЕДЕНА СТЕНА

Антарктида не е континент, а леден шелф с височина повече от 50 метра, който затваря световните океани. Антарктида с право често е наричана "краят на света". 

Има много кораби, които са завършили пътуването си по крайбрежието на Антарктида и са измерили разстоянието до около 111 000 км. Екваторът, който се смята за най-широката част на земята, е с размери 40 000 км...

Planisphere Physique

Филип Буче описва Антарктида на картата си от 1762 г. като "земните маси, които завършват световните океани".

bottom of page