26266153_1968561183364565_34895587249582

Истински карти на света в азимутална еквидистантна проекция, използвана в авиацията, военната и корабоплаването - „Каквато е“.

(Съвременните програми за геоданни и GPS системата са предназначени да „преведат“ истинската карта на земното кълбо).

Обърнете внимание на емблемата на ООН в долната част, проектирана от архитекта Оливър Линкълн Лундквист.

Gleason
Planisphere Physique
Flat
Flat Earth Map

Антарктида липсва от флага на ООН. Вместо това има печелившият венец на Римската империя.

Всички пътища водят към Рим .