top of page
Ska%CC%88rmavbild%202020-08-22%20kl.%201
Flat
F9DE943C-F509-4B06-9055-F2A7DA5E_edited.

Равноотдалечената проекция на Азимут запазва както разстоянието, така и посоката между всички точки на картата. Няма друг вид проекция на картата. Въпреки това, върхушката продължава да използва напълно погрешната проекция "Меркатор".

bottom of page