1

ВЪЗВЪРНЕТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ ЗЕМИ

2

РАЗРАВЕТЕ СВОЯ ХРАНА

3

ГРИЖИ ЗА СОБСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

4

УЧЕТЕ ИСТИНСКА ИСТОРИЯ  И ЕМПИРИЧЕСКИ  НАУКА

5

БЪДЕТЕ ПЛОДНИ И МНОГО

6

НАСЛЕДВАЙТЕ И СПОДЕЛЕТЕ ЗЕМЯТА В БЪЛГАРИЯ

7

СЛЕЗНЕТЕ ОТ  РЕШЕТЕН КОНТРОЛ

8

ПРАВЕТЕ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАТЕ, И НЕ ПЛАЩАЙТЕ ДАНЪК

9

ВРЪЩАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА

10

ВСИЧКИ ЖИВОТ ВЪПРОСИ

11

ИЗЛЕЗ  НА ГРАДОВЕТЕ

12

ПОДКРЕПЕТЕ МЕСТНИ ФЕРМЕРИ И БИЗНЕС

13

Спрете да слушате

ДВА ГЛУПОСТИ

14

НАУЧЕТЕ КАКВО ИСТИНСКО СЕ СЛУЧИЛО НА КОМПАНИИТЕ И ЗАЩО

15

16

ВЗЕМЕТЕ СУВЕРЕНТНОСТТА СИ

17

ПАРТНЬОР С ИСУС

ИСТИНА ПЛОСКА ЗЕМЯ

G   ALS