แผนที่ Scherer อื่น ที่นี่เราเห็นเส้นทางของดวงอาทิตย์รอบโลก แม้ว่าเชอเรอร์จะต้องประนีประนอมกับการ เซ็นเซอร์นิกายเยซูอิตที่ เข้มงวดและ วาดภาพโลกว่าเป็นลูกโลก (บางสิ่งที่ส่งผลต่อ Athanasius Kircher ด้วย