top of page

KIEZEN VOOR ANGST IS HET VERLAGEN VAN ONZE COLLECTIEVE FREQUENTIE EN HET VOEDEN VAN DE ANTICHRIST:

- DE OVERTUIGING DAT GELUK TE VINDEN IS IN MATERIËLE DINGEN

- BLINDELINGS GEHOORZAMEN

- GELOOF DAT HET LEVEN OP AARDE ALLES IS

- VERTROUW OP DISFUNCTIONELE SYSTEMEN

- GELOOF IN SCHAARSTE

- VREES ZIEKTE EN DOOD ZO ERG DAT HET LEVEN NIET TEN VOLLE WORDT GELEEFD

- WEES VEROORDELEND

- SCHULD EN SCHAAMTE OVER HET VERLEDEN MET ZICH MEEDRAGEN

- ZICHZELF ALLEEN ZIEN ALS EEN BELASTINGBETALENDE CONSUMENT EN DAARNAAR LEVEN

- HANDEL ROEKELOOS

- DRAAG EEN SOCIAAL MASKER OM ERBIJ TE HOREN

- ACTIEF WAARHEDEN VERBERGEN

- DEELNEMEN AAN OORLOG, BLOEDOFFERS EN GEWELD

- CONSUMEER MOORD ALS ENTERTAINMENT (BOEKEN, FILMS, TV, GAMES)

- GELOVEN DAT WE AFGESCHEIDEN WEZENS ZIJN

- VOLG DE WIL VAN HET EGO

- FOCUS OP HET LICHAAM

- OMARM EEN SLACHTOFFERMENTALITEIT

- FOCUS OP ANGST EN PIJN

- DRAAG DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE LEVEN OVER AAN IEMAND ANDERS

- BLIJF BINNEN

- HUN DOOR GOD GEGEVEN VRIJE WIL GEBRUIKEN OM TE KIEZEN VOOR OORLOG, SLAVERNIJ, DUISTERNIS EN ANGST 

Lilies

KIEZEN VOOR LIEFDE IS HET VERHOGEN VAN ONZE COLLECTIEVE FREQUENTIE EN HET IN STAND HOUDEN VAN HET BEWUSTZIJN VAN CHRISTUS:

- CREËER EN GROEI SPIRITUEEL

- OP ZOEK NAAR INNERLIJKE RUST


- LUISTER NAAR DOOR GOD GEGEVEN INNERLIJKE LEIDING

- VERTROUW EROP DAT ALLES GOED KOMT

- PROBEER NIEUWE MANIEREN

- ERKEN DAT WE SPIRITUELE WEZENS ZIJN MET EEUWIG LEVEN

- TOON GEDULD, ZEGEN EN VERGEVINGSGEZINDHEID

- LEEF HET LEVEN TEN VOLLE

- WEES AUTHENTIEK

- LEER LEVENSVAARDIGHEDEN ZOALS HET VERBOUWEN VAN VOEDSEL EN LEVEN IN HARMONIE MET DE NATUUR

- BLIJF IN HET MOMENT

- TOON MEDEDOGEN VOOR AL HET LEVEN

- BESEF DAT AL GODS KINDEREN ÉÉN ZIJN

- LIEFDE EN VREUGDE VERSPREIDEN

- LUISTER NAAR DE STEM VAN DE HEILIGE GEEST

- IDENTIFICEER JE MET DE GEEST

- VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR HUN EIGEN FREQUENTIE

- FOCUS OP LIEFDE EN VREUGDE

- ZICHZELF ZIEN ALS EEN VOORBIJGANGER OP
DE WEG NAAR HUIS

- ZIJN BROERS VEEL SUCCES WENSEN

- STANDVASTIG ZIJN IN HUN DOOR GOD GEGEVEN KRACHT

- BRENG MEER TIJD BUITEN DOOR

- GEBRUIK HUN DOOR GOD GEGEVEN VRIJE WIL OM VREDE, VRIJHEID, LICHT EN LIEFDE TE KIEZEN

KIES LIEFDE

bottom of page