อุตุนิยมวิทยา

แผนที่อุตุนิยมวิทยาระดับมืออาชีพเป็นประเภทการฉายภาพ "Azimuthal Equidistant" นั่นคือแผนที่ "พื้นราบ" แบบคลาสสิกพร้อมลองจิจูดตรงที่มองเห็นได้

7ad0b31b-b665-4ecc-ae61-5725bbf24bc6_edi

 1970

"ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์จากแบบจำลองในรูปแบบที่นักพยากรณ์คุ้นเคยมาก ฟิลด์เหล่านี้ใช้ในการตีความ และสามารถเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดายกับภาพถ่ายดาวเทียมจริง"