top of page


ROMERSK-KATOLSK EUKARISTI I SVENSKA KYRKAN

Transubstantiation med elevation av bröd och vin är en Romersk-Katolsk offer-rit som inte hör hemma i Lutherska kyrkan, utan precis som krucifixet, betonar korsfästelsen och lidandet istället för uppståndelsen och det eviga livet.

Ignatius Loyola var grundaren av Romersk-Katolska kyrkans milis
Jesuitorden - även ökänd som Vatikanens Lönnmördare - vilka utförde tortyr, bränning på bål, förföljelse och förintelse av Lutheraner/Protestanter under Reformationen.

Lutherska kyrkan har liksom de flesta strukturer i världen blivit infiltrerad genom strategiskt utplacerade jesuiter, öppet eller i det fördolda.

Den "ekumeniska dialogen" som förts mellan Katolska och Lutherska kyrkan är bara ett ytterligare steg i utrotandet av "kättare" som katolska kyrkan benämner icke-katoliker.

Romersk-Katolska kyrkan präglas av Dominikaner-munken St Thomas Aquinas filisofi och hans verk
Summa Theologiae där han beskriver att kättare inte bara ska bannlysas från katolska kyrkan utan även straffas med döden. I verket upprepas detta ställningstagande hela sex gånger.
Aquinas filosofi, Thomism, antogs 1917 som Romersk-Katolska kyrkans officiella teologi. (Dominikaner-orden instiftades av påven Gregorius IX för att verkställa inkvisitionen- utrotandet av protestanter/"kättare").

Svenska kyrkan har sedan länge intagit en lam inställning till Reformations-kungarnas starka avståndstagande från den katolska galenskapen - La Folia - med avlatsbrev och påvens ställning som "Guds ställföreträdare" på jorden. 

Skärmavbild 2021-12-14 kl. 01.09_edited.

Katolska Krucifix (kors med Jesus på) i Svenska kyrkan är många. Denna typ av kors kalls "triumf-krucifix" och valvet i kyrkans tak "Triumf-båge". Symboliken är talande.

Sveriges (snart avgående; mission completed) ärkebiskop Antje Jackelén, liksom hennes företrädare sedan decennier, har arbetat målmedvetet med att föra Svenska kyrkan närmare ekumeniken förspråkad av Påven och Vatikanen. "En enhetlig kyrka" som upprepas i trosbekännelsen är inget annat än Romersk-Katolska kyrkan.
Med i detta "paket" följer den moderna Katolska kyrkans syn på skapelsen och vetenskap, något Jackelén är väl bekant med, som författare till över 100 artiklar om kristen tro och vetenskap med en stark dragning åt Darwinism, relativism och transhumanism med titlar som
THE IMAGE OF GOD AS TECHNO SAPIENS.
Hon har även hyllat Greta Thunberg och kallat henne "profetisk".


Och jag hörde en annan röst från
himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i
hennes synder, och för att ni inte
ska få del av hennes plågor
Uppenbarelseboken 18:4
Reformationsbibeln

ihs


ÄR KATOLSK

"Service to the world"
(Real Christians do not serve
the world - they serve God).

 

Samma retorik från det "historiska" påvebesöket i Skåne 2016. Enligt katolikerna är påven "Guds ställföreträdande på jorden.

There is none holy as the LORD:
for there is none beside thee:
neither is there any rock like our God.

1 Samuel 2:2

bottom of page