top of page

jesuiter i sverige

”Jesuitismen, den ande som går under detta namn […] torde väl vara vår civilisations farligaste fiende. Den har förverkligat en imponerande, i historien oupphunnen, principernas och lydnadens konsekvens. Dess rikedom på intelligens och resurser har icke avtagit. Faran ligger i dess försåtlighet. ’Antikrist’ – skillnaden märkes knappast. Det är ju kristendom – bara med borttagande av personlighet och frihet!”
Nathan Söderblom

”Jag ______________, lovar och svär nu inför Gud allsmäktig, den välsignade jungfru Maria, den välsignade ärkeängeln Mikael, den välsignade Johannes döparen, de heliga apostlarna, S:t. Petrus och S:t Paulus, och alla himlens helgon och härskaror, och inför er min andlige fader, ordensgeneral [den svarte påven] för Jesu sällskap, grundat av S:t Ignatius Loyola under Paulus den tredjes pontifikat och fortsatt till närvarande tid, vid jungfruns sköte, Guds matris, och Jesu Kristi spira, att hans helighet påven är Kristi ståthållare och är det enda sanna överhuvudet för den katolska och allmänneliga kyrkan på hela jorden, och att han genom kraften av nycklarna till att binda och lösa givna till hans helighet av min frälsare, Jesus Kristus [vilka nycklar, enligt den protestantiska reformationens Nya Testamente, egentligen aldrig gavs till den etniskt judiske aposteln Petrus, som noterats i de tre första evangelierna, utan dessa nycklar ”kommer att” ges till den uppståndne aposteln under Messias kommande tusenåriga regeringstid på jorden], har rättighet att avsätta kätterska kungar, furstar, stater, samvälden och regeringar, som alla är olagliga utan hans helighets bekräftelse, och att de säkert kan krossas.
 

Därför skall och vill jag, av alla mina krafter, försvara denna lära och hans helighets rättigheter och fordringar mot de kätterska eller protestantiska makternas alla troninkräktare, särskilt den lutherska kyrkan i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige och Norge, och de nu förment rättsliga kyrkorna i England och Skottland, och de nu på Irland och på den amerikanska kontinenten och på annat håll etablerade grenarna av desamma; och alla anhängare i beaktande av att de är inkräktande och kätterska, och motsätter sig den heliga moderkyrkan i Rom.

Jag tar nu avstånd från och förnekar all trohet till varje kättersk kung, furste eller stat, protestantisk eller liberal eller lydnad under deras lagar, domare eller officerare.

Jag lovar vidare, att de läror som bekänns av kyrkorna i England och Skottland, av kalvinisterna, hugenotterna och alla andra protestanter

och liberaler är fördömliga, och de personer fördömda och värda fördömelse, som inte överger desamma [d.v.s., ingen frälsning utanför den romersk-katolska kyrkan].

Jag lovar vidare, att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans helighets agenter varhelst jag befinner mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige och Norge, England, Skottland, Irland eller Amerika, eller i något annat kungarike eller område jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utplåna deras kätterska protestantiska eller liberala läror, och att krossa alla deras förmenta rättigheter, vare sig de är lagliga eller olagliga.

Jag lovar vidare och svär, att oaktat jag ges i uppdrag att antaga någon kättersk religion [inklusive judendom och islam] för att utvidga moderkyrkans intressen, hemlighålla alla hennes agenters råd som kan anförtros mig och att inte förråda dem, direkt eller indirekt, i ord, skrift eller på annat sätt utan att verkställa varje befallning, som kan föreslås, åläggas, eller avslöjas för mig av er, min andlige fader, eller någon i detta heliga kloster.

Jag lovar vidare och svär, att jag inte skall ha någon egen åsikt eller vilja eller någon som helst mentalreservation liksom en död kropp (perinde ac cadaver), utan tveklöst skall åtlyda varje befallning som jag kan få av mina överordnade i påvens och Jesu Kristi milis.

Att jag skall bege mig till vilken del av världen jag än kan sändas, till Nordens frusna regioner, till Afrikas heta öknar, eller till Indiens djungler; till Europas mest civiliserade länder, eller till de vilda och barbariska infödingarnas vistelseorter i Amerika, utan att knota och klaga, och skall underkasta mig allting som anförtros mig.

Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra obevekliga krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter och liberaler, som jag blir anvisad att göra, att utplåna och utrota dem från hela jordens yta, och att inte skona varken ålder, kön, eller samhällsställning, utan att jag skall hänga, bränna, förstöra, koka, flå, strypa och begrava levande dessa avskyvärda kättare, sprätta upp buken på deras kvinnor och krossa deras barns huvud mot väggen, för att fullkomligt förinta deras usla släkte. Att jag, när sådant inte kan göras öppet, i hemlighet skall använda giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet eller blykulan, utan hänsyn till anseende, klass, värdighet eller myndighet, oavsett personens eller personernas samhällsställning, antingen privat eller offentligt, som jag när som helst kan anvisas att göra av någon av påvens agenter eller överordnade i den heliga trons brödraskap, Jesu sällskap.

Som bekräftelse därpå viger jag härmed mitt liv, min själ och alla mina kroppsliga krafter, och med denna dolk som jag nu får, skall jag teckna mitt namn med mitt eget blod, i intyg därom; och skulle jag befinnas vara falsk eller vackla i min beslutsamhet, kan mina bröder och soldatkollegor i påvens milis hugga av mina händer och fötter, och hals ifrån öra till öra, öppna min buk och bränna svavel däri, med alla straff som kan tillfogas mig här på jorden och min själ torteras av demoner i ett evigt helvete.

Allt detta svär jag, ____________________, vid den välsignade treenigheten och nattvarden, som jag nu skall få, att utföra för egen del och obrottsligt hålla.

Till bevis därpå tar jag denna nattvard, och bevittnar densamma vidare med mitt namn, skrivet med denna dolk doppad i mitt eget blod och bekräftar detsamma inför denna heliga nattvard.

Gustav Adolf den store, känd som ”Lejonet från Norden,” ”Snökungen” från Sverige och oövervinnerlig militär hjälte i den svarte påvens trettioåriga krig kommer för alltid att vara en av de åtta största generalerna i världshistorien (Alexander den store, Hannibal, Julius Caesar, Gustav Adolf, Turenne, prins Eugene, Fredrik II den store och Napoleon I) enligt Napoleon Bonaparte själv. Utan att någonsin veta att hans älskade dotter, Kristina, skulle konverteras till papalismen av en portugisisk jesuit, Antonio Macedo, och därför skulle avsäga sig sin fars lutherska tron i Sverige, rasade Adolf, den gudfruktige, den fromme, den enkelt klädde, lutherske tjänaren åt den uppståndne, Guds son:
 

”Det finns tre L jag skulle vilja se hängdes: jesuiten Lamormaine [Lamormaini], jesuiten Laymann och jesuiten Laurentius Forer.”
 

Allt eftersom detta ordens ”heliga krig” närmade sig slutet fortsätter Ridpath:
 

”Det var uppenbart att slutet var nära – att det galna och blodiga projektet, som utformats i jesuitismens famn, och transplanterats till hjärnan på [kejsar] Ferdinand II, för att slå till marken den sak som Huss hade dött och Luther hade levt för, nu var dömt till en komplett och evig besvikelse.”

Slutet var verkligen en stor besvikelse för jesuiterna, men knappast evig. Fördraget i Westfalen, som slöts 1648, säkrade religionsfriheten och främjade den protestantiska bibelpredikande reformationen. Samtidigt fick den protestantiska holländska republiken sin frihet från jesuitkontrollerade Spanien. Alltså, hade Djävulens Jesu sällskap inte lyckats krossa Yahweh's protestantiska reformation i försöket att återföra Europa till påvens mörka tid. Djävulen hade inte lyckats förslava Europas största vita nationer under den store påvlige hycklarens, ”Kristi ställföreträdares,” både andliga makt och världsliga makt, som Satan då (och nu) var fast besluten att underkasta världen sin offentlige vite påves allmänneliga monarki underordnad hans hemlige luciferiske svarte påve. 1648 trädde världen in i den ärorika storslagna politiska frihet som är känd för alla historiker som ”den nya tiden.”

Jesuiternas hemliga ed

istockphoto-1018192990-612x612_edited.pn
Ur Vatikanens Lönnmördare
Av Eric Jon Phelps
Ekumenik är ett av Jesuiternas medel för att nå ett av sina mål: en världs-religion.
Domkyrkokaplan Ulf Lindgren ansvarig för Stockholms  Ignatianska nätverk (bild från Frimurarna)
Andreas Carlgren, jesuit-"coadjutor",
arbetar med
"Eco-jesuiterna" i
klimat-bluffen.
Här i Almedalen med Uppsala Universitet artikel i Jesuiternas Signum.
Anna Karin Hammar, präst i
Svenska Kyrkan
import-kung

Drottning Kristina banade väg för jesuiterna i Sverige

Drottning Kristina abdikerade efter de insmugglade Jesuiternas löfte om ett liv som hjältinna i Rom, mot att hon återgäldade Jesuiternas bibliotek som beslagtagits i Prag av svenska protestanter under 30-åriga kriget. Kristina hyllades som gudinnan Isis/Minerva av Jesuiterna med Athanasius Kircher i spetsen för att senare, efter sin begravning under pompa och ståt, begravas i Vatikanen tillsammans med påvar och helgon. 
 

Latium_edited_edited.jpg

Drottning Kristina som romerska gudinnan Minerva

Jesuiten Athanasius Kircher. SPQR, Harpocrates -
de hemliga sällskapens gud, enhörningar och platt jord läs mer
här och här.

Renee Descartes, utbidad  vid Jesuiternas La Fleche i Frankrike, hade insikt om mycket som han diskuterade med Kristina. Han ifrågasatte  både katolsk "realpresens" ("Bröd & vin är verkligen Jesu kött och blod") och "den nya" heliocentriska världsbilden och dog i Sverige endast 54 år gammal för att han (enligt Wikipedia) "inte klarade klimatet".
Läs en mer trolig förklaring
här.

svenskt_tenn_ljuslampett_sol_massing_1-1

Josef Frank, Svenskt Tenn             - Solna Stadsvapen                    - Jesuiterna

bottom of page