top of page

POPULÄRVETENSKAP

Etablissemanget ljuger oss rakt upp i ansiktet men "The devil is always in the details"; Var TT redan på plats med kamerateam?

Erik Åsard är en av otaliga svenska "experter" med klar politisk korrekt och globalist-agenda utbildade i Uppsala, Linköping eller Lund, några av svenska universitet med en agenda.

Modern vetenskap eller populärvetenskap är marknadsföring av teorier utan substans för kreti och pleti så uppslukade av bländverken och så indoktrinerade av populärkulturen, att de inte längre kan skilja sanning från illusion.

Riktig vetenskap finns, men är tämligen dold. Litteraturen är svårgenomtränglig, ibland på latin och finns endast bevarad på svåråtkomliga ställen.

Jesuiter har stått för censur  av naturvetenskapliga verk från Plini till "deras egna" mycket framstående vetenskapsmän, astronomer och kartografer såsom Athanasius Kircher och Heinrich Scherer. Originalmanuskript anges ofta vara "försvunna" eller förlorade i bränder, men finns ibland i Vatikanens hemliga arkiv eller Jesuit-institutioner som Stanford, Georgetown och Yale och Uppsala Universitet.

Långa seminarier finns dock att ta del av på youtube för de som orkar lyssna, där det droppas sanningar för en förtjust publik "in the know".

bottom of page