WYŁĄCZ WSZYSTKIE „SMART”

DAROWIZNY FUNDACJI BILL & MELINDA GATES DLA OPIEKUNÓW,  I INNE BIURA WIADOMOŚCI

„I powoduje wszystkich, małych i wielkich, bogatych i biednych,

wolni i związani, aby otrzymać znamię na swojej prawej ręce lub na czołach: „A żeby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, z wyjątkiem tego, który miał znamię lub imię bestii lub liczbę jej imienia”. Oto mądrość. Kto ma rozum, niech zliczy liczbę bestii; bo jest to liczba człowieka; a jego liczba to sześćset sześćdziesiąt sześć”.

Objawienie 13:16