top of page

POPULARNA NAUKA

Ustanowienie stoi nam prosto w twarz, ale „diabeł tkwi zawsze w szczegółach”; Czy TT był już na miejscu z zespołem kamer?

Erik Åsard jest jednym z niezliczonych szwedzkich „ekspertów” z jasno politycznie poprawnym i globalistycznym programem, wykształconym w Uppsali, Linköping lub Lund, niektórych szwedzkich uniwersytetach z programem.

Współczesna nauka lub popularna nauka to marketing teorii pozbawionych treści dla kredy i mnóstwa tak pochłoniętych olśniewającymi dziełami i tak indoktrynowanych przez kulturę popularną, że nie potrafią już odróżnić prawdy od iluzji.

Prawdziwa nauka istnieje, ale jest raczej ukryta. Literatura jest trudna do penetracji, czasem po łacinie i jest zachowana tylko w trudno dostępnych miejscach.

jezuici zostali ocenzurowani  prac naukowych od Pliniusza po „swoich” bardzo wybitnych naukowców, astronomów i kartografów, takich jak Athanasius Kircher i Heinrich Scherer. Często mówi się, że oryginalne rękopisy „zniknęły” lub zginęły w pożarach, ale czasami można je znaleźć w tajnych archiwach Watykanu lub instytucjach jezuickich, takich jak Stanford , Georgetown i Yale .

Jednak dla tych, którzy potrafią słuchać, na youtube są długie seminaria, w których prawdy są rzucane dla zachwyconej publiczności „nauczonej”.

bottom of page