top of page

FORSONING UTEN OFFER

T 3 C. Soning uten offer

Det er ett punkt til som må være helt klart før enhver gjenværende frykt som fortsatt kan være assosiert med mirakler blir helt grunnløs. Korsfestelsen etablerte IKKE forsoningen. Det gjorde oppstandelsen. Dette er et poeng som mange veldig oppriktige kristne har misforstått. Ingen som var fri fra mangel-feilen kunne MULIG ha gjort denne feilen.

T 3 C 2. Hvis korsfestelsen ses fra et opp-ned synspunkt, ser det absolutt ut som om Gud tillot, og til og med oppmuntret, en av sine Sønner til å lide FORDI han var god. Mange svært hengivne prester forkynner dette hver dag. Denne spesielt uheldige tolkningen, som faktisk oppsto på grunn av den kombinerte feilprojeksjonen av et stort antall av mine egne tilhengere, har ført til at mange mennesker er bittert redde for Gud.

T 3 C 3. Dette spesielt anti-religiøse konseptet kommer tilfeldigvis inn i mange religioner, og dette er verken tilfeldig eller tilfeldig.

T 3 C 4. Den virkelige kristne måtte stoppe opp og spørre «hvordan kunne dette være?» Er det sannsynlig at Gud selv ville være i stand til den typen tenkning som Hans egne Ord har klart uttalt er uverdig for mennesker?

(Det er tider når) Det beste forsvaret, som alltid, er IKKE å angripe en annens posisjon, men heller å beskytte sannheten. Det er ikke nødvendig å vurdere noe akseptabelt, hvis man må snu en hel referanseramme for å rettferdiggjøre det. Denne prosedyren er smertefull i sine mindre anvendelser, og genuint tragisk på massebasis. Forfølgelse er et hyppig resultat, som rettferdiggjør den forferdelige feiloppfatningen om at Gud selv forfulgte sin egen Sønn på vegne av frelse. Selve ordene er meningsløse.

T 3 C 6. Det har alltid vært spesielt vanskelig å overvinne dette fordi, selv om feilen i seg selv ikke er vanskeligere å overvinne enn noen annen feil, var menn ikke villige til å gi den opp på grunn av dens fremtredende escape-verdi. I mildere former sier en forelder "Dette gjør meg mer vondt enn det sårer deg," og føler seg frikjent ved å slå et barn. Kan du tro at Faderen VIRKELIG tenker på denne måten?

T 3 C 7. Det er så viktig at all slik tenkning blir fordrevet at vi må være VELDIG sikre på at INGENTING av dette slaget forblir i tankene dine. Jeg ble IKKE straffet fordi DU var dårlig. Den fullstendig godartede leksjonen som forsoningen lærer bort, går helt tapt hvis den er tilsmusset med denne typen forvrengning i NOEN form.

T 3 C 8. "Hevnen er min, sier Herren" er strengt tatt et karmisk synspunkt. Det er en ekte feiloppfatning av sannheten, der mennesket tildeler Gud sin egen onde fortid. Den "onde samvittigheten" fra fortiden har ingenting med Gud å gjøre. Han skapte den ikke, og han opprettholder den ikke. Gud tror IKKE på karmisk gjengjeldelse i det hele tatt. Hans guddommelige sinn skaper ikke på den måten. HAN holder ikke en manns onde gjerninger mot SEG SELV. Er det da sannsynlig at Han vil holde mot enhver mann det onde som EN ANDRE gjorde?


 

Fästpunkt 1

VEIEN UT AV DRØMMEN

ET KURS I MIRAKLER er en dag-for-dag leksjonsplan for å skifte sinnet fra sin vrangforestillingstilstand av frykt, separasjon, isolasjon og dømmekraft til en tilstand av fred gjennom systematisk reparasjon av skade og systematisk reintegrering av konsepter og ideer i sinnet.

Det er på tide at alle vesener leser A Course in Miracles, siden det er veien ut av drømmen. Det er veien ut av lidelse, og det forklarer i stor detalj all denne informasjonen. Det er en utfordrende bok å lese av en grunn: Den får tilgang til andre deler av sinnet enn du er vant til å bruke, og mange av dere i den vestlige verden er udisiplinerte i det fokuserte studiet av tekster.

Teksten og leksjonene til A Course in Miracles vil gjøre underverker på livet ditt. Du vil bli befridd for mye av lidelsen din, mye av dine "følelser av separasjon, isolasjon og ensomhet." Du vil begynne å se storslåtte endringer: først i din indre verden som faktisk vil reflekteres på din materielle verden i form av overflod, sunnere forhold, en sunnere kropp og en mye mer optimistisk holdning. Alle vesenene rundt deg vil dra nytte av det. Alle menneskene du elsker vil dra nytte av det. Du vil bli snillere og rausere, og du vil oppleve mer overflod på alle måter: helse, økonomi, inspirasjon og kreativitet. Alle disse tingene vil øke fordi, faktisk, vil du forsterke din forbindelse til Kilden, forsterke forbindelsen din til det guddommelige sinn. Og det er der alle de fantastiske tingene kommer fra, hvor alle de fantastiske tankene, konseptene og ideene kommer fra som gir deg glede og lar deg uttrykke disse tingene inn i den materielle verden.

Et kurs i mirakler er den grunnleggende teksten for enhver av dere som ønsker å endre mening, som ønsker å forandre livene deres, eller som ønsker å slutte å lide i deres verden. Dette er boken å lese og studere slik at du vil forstå, og du kan begynne å skifte bevisstheten din inn i høyere vibrasjonsriker.

Hvis du lider, hvis du føler deg påført, hvis du føler deg urettferdig behandlet, eller hvis du føler at du ikke har friheten til å leve ditt eget liv, er det fordi du ikke forstår. Det er usannheter i tankene dine som må flyttes eller som må slettes. Svaret er å studere Et kurs i mirakler.

Fra Jesus - Min selvbiografi

Replace Thorns with Lilies__edited.png
bottom of page