top of page

VELG KJÆRLIGHETEN

HIMMELEN

 

INDRE FRED

 

 

SUNN FORNUFT

 

 

VILLIGHET

 

 

MOT

 

 

 

 

MOTSTAND

 

 

SINNE

 

 

BE OM

 

 

FRYKT

 

 

SORG

 

 

APATI

 

 

GJELD

 

 

SKAM

illusjoner

avgudsdyrkelse

mildhet

oppstandelse

tilgivelse

frelse

overflod

frihet

lykksalighet

autentisitet

falskeri

"du er ingenting"

"Dere er mektige skapninger
i Guds bilde. Av Kjærlighet,
fra kjærlighet, for kjærlighet"

EGOS LEKEPLASS

Identifikasjon med ånd

DEN VIRKELIGE VERDEN

atskillelse

enhet

lykke

LYS

KJÆRLIGHET

GUDS VILJE

SANNHET

VELSIGNELSE

makt

hemmelighold

DØD

manipulasjon

forvrengning

LIV

BEDRAG

krig

Lilies

Depresjon

ofre

Skärmavbild 2022-03-03 kl. 22.19_edited.

avstraffelse

indoktrinering

vold

Skärmavbild 2022-03-04 kl. 02.09_edited.

sykdom

avhengighet

SKREKK

All roads lead to Rome

kroppsidentifikasjon

smerte

galskap

martyrdøden

FORdømmende

kontroll

"vær redd - vær veldig redd"

"vi skal alle dø"

korsfestelse

GIFT

knapphet

slaveri

Isis Horus Set

"du har ikke noe valg"

understreke

bottom of page