top of page


ROMERKATOLISKE EUKARISTI I SVENSK KIRKE

Transsubstantiasjon med opphøyelse av brød og vin er en romersk-katolsk offerrite som ikke hører hjemme i den lutherske kirke, men som i likhet med krusifikset legger vekt på korsfestelsen og lidelsen i stedet for oppstandelsen og det evige liv.

Ignatius Loyola var grunnleggeren av jesuittordenen til den romersk-katolske kirke – også kjent som Vatikanets snikmorder – som utførte tortur, brenning på bålet, forfølgelse og utslettelse av lutheranere/protestanter under reformasjonen.

Den lutherske kirke har, som de fleste strukturer i verden, blitt infiltrert av strategisk plasserte jesuitter, åpent eller i det skjulte.

Den «økumeniske dialogen» mellom den katolske og lutherske kirken er bare enda et skritt i utryddelsen av «kjettere» som den katolske kirke kaller ikke-katolikker.

Den romersk-katolske kirke er preget av filosofien til den dominikanske munken St. Thomas Aquina og hans verk Summa Theologiae hvor han beskriver at kjettere ikke bare skal utestenges fra den katolske kirke, men også straffes med døden. I praksis gjentas denne holdningen seks ganger.
Aquinas filosofi, Thomism, ble adoptert i 1917 som den offisielle teologien til den romersk-katolske kirke. Dominikanerordenen ble innstiftet av pave Gregor IX for å gjennomføre inkvisisjonen – utryddelsen av protestanter/«kjettere».

Svenska kyrkan har lenge tatt et haltende standpunkt til reformasjonskongenes sterke avstand fra den katolske galskapen – La Folia – med avlat og pavens posisjon som «Guds stedfortreder» på jorden. 

Skärmavbild 2021-12-14 kl. 01.09_edited.

Katolske krusifikser (kors med Jesus på) i Svenska kyrkan er mange. Denne korstypen kalles «triumfkrusifiks» og hvelvet i kirketaket «triumfbue». Symbolikken er talende.

Sveriges (snart pensjonert; oppdraget fullført) erkebiskop Antje Jackelén har arbeidet målrettet for å bringe den svenske kirken nærmere økumenikken forfektet av paven og Vatikanet. "En enhetlig kirke" som gjentas i trosbekjennelsen er ingenting annet enn den romersk-katolske kirke.
Med i denne «pakken» er den moderne katolske kirkes syn på skapelse og vitenskap, noe Jackelén er godt kjent med, som forfatter av over 100 artikler om kristen tro og vitenskap med sterk dragning til darwinisme, relativisme og transhumanisme med titler som bl.a. BILDET AV GUD SOM TECHNO SAPIENS.
Hun har også hyllet Greta Thunberg og kalt henne «profet».


Og jeg hørte en annen stemme fra
himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, så dere ikke får del i det
hennes synder, og fordi du ikke gjør det
skulle få en del av plagene hennes
Åpenbaringen 18:4
Reformasjonsbibelen

ihs


ER KATOLISK

"Tjeneste til verden"
(Ekte kristne tjener ikke
verden - de tjener Gud).

 

Den samme retorikken fra den "historiske" pavens besøk i Skåne 2016. Ifølge katolikkene er paven «Guds stedfortreder på jorden.

Det er ingen hellig som Herren:
for det er ingen foruten deg:
heller ikke er det noen klippe som vår Gud.

1 Samuel 2:2

bottom of page