SANNHETER

EVOLUSJON ER EN TEORI

Cartoons doesn't make teories true

Mennesket kommer ikke fra apene, dinosaurene og forhistoriske dyrene har aldri eksistert; alle dyr og mennesker er sin egen art og ikke noe midt i mellom på veien til å utvikle seg til noe annet. «Moderne vitenskap» og (u)vitenskapelig konsensus er etablert ved institusjoner som f.eks Solvey-konferansene.

B7825FA7-3854-4155-AB9D-8A9C9689C800_edi

Albert Einstein,Auguste Picard  - beskrev jorden som flat før han ble trukket inn i globusjuksen, Werner Heisenberg, Max Planck (teoretisk fysiker), Niels Bohr, Marie Curie svensken Svante Arrhenius. Andre svensker med stor innflytelse i «moderne vitenskap» – og løgnen om kloden – er Carl von Linné og  Anders Celsius , begge sterkt assosiert med Jesuittenes Uppsala.
 

BIBELEN ER IKKE UFEILBARLIG

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?– Jesus, som var i direkte kontakt med Gud og visste bedre enn noen at Gud ikke forlater, kunne rimeligvis ikke ha uttalt disse ordene. Dette er bare ett eksempel på «falsk informasjon» som har sneket seg inn i Bibelen og dermed hele kirkesystemet. Noe av det som ble registrert var misoppfatninger og forvrengninger. Andre har bevisst blitt ekskludert, endret eller gitt en annen betydning enn den opprinnelige.

Jesus er fortsatt med oss og har inne
denne bok fortalte på en enkel og grei måte sin versjon av hva som egentlig skjedde, fra begynnelse til slutt. Et kurs i mirakler (Originalteksten!) den inneholder også mange rettelser og Jesu egne forklaringer på misoppfatningene rundt budskapet hans, hvorav den viktigste er at han døde for våre synder. Jesus ble myrdet av Romerriket, det samme imperiet - romersk katolsk kirke/Jesuittene - som i dag har infiltrert hele verden med sineantikristne doktrinerog økumenisk/synkretisk verdensreligion.

Kjærlighet og tilgivelse er veien til frelse, ikke kirkelige ritualer; latinske messer (brukt i de fleste kirker), nattverd (offerritual innen den katolske kirke), syndsbekjennelse og tilbedelse av ikonbilder, gammel
hodeskaller og beinknuter. Nøklene til Himmelriket er ikke hos noen pave eller prest, men i våre hender ved å bruke vår gudgitte frie vilje til å velge kjærlighet i stedet for frykt, Den Hellige Ånd i stedet for ego, og Himmelen i stedet for helvete.

Jesus gjorde dette fullt ut og ønsker å vise at vi også kan gjøre det.
Et kurs i miraklerer kartet vi trenger for å finne veien hjem igjen.

GRAVITASJON FINNES IKKE

Gravitasjon er en teori. Tetthet, oppdrift og vekt er de målbare og testbare faktorene som avgjør. Når en gjenstand faller til bakken, er det fordi gjenstanden er tyngre enn luften som omgir den, ikke fordi den blir sugd ned av en mystisk kraft.

VIRUS FINNES IKKE

Det medisinske etablissementet hevder å være virus, er manifestasjoner av våre egne kropper som skjer når det er en fornærmelse. De er en reaksjon på giftstoffer, en forsvarsmekanisme. De er ikke årsaken til sykdom, men løsningen, skapt i og av kroppen for å løse et spesifikt problem, og de er ikke overførbare. Les mer her.

th-1437943766_edited.jpg

DINOSAURENE ER OPPFINNT

Dinosaurer har ikke gått denne jorden, uansett hvor mange animerte storfilmer som er laget. Imidlertid eksisterte dyr som enhjørninger og drager og til og med skapninger som havfruer, som er avbildet i kunst og litteratur.
Det er mye som tyder på at de bevisst ble utryddet på grunn av dens evner og de ettertraktede hornene.

Plate 2!_edited_edited.jpg
IHS

Den svenske botanikeren Carl von Linné skrev:Enhjørninger av den eldre generasjonen har kroppen til en hest, føttene til et "beist" og et langt, rett spiralhorn. Narhvalen har et lignende horn, men resten av kroppen er helt annerledes.

I de originale oversettelsene av Bibelen dukker det opp enhjørninger overalt
seks plasser.
Mange hevder at de har gjort en feil og i stedet mener enten villoksen – noe som da ikke kan være sant villoksen er også inkludert i Bibelen – eller narhvalen, noe som snarere ikke ser ut til å være sant fordi Linné i teksten ovenfor nevner både enhjørningen og narhvalen som separate arter.
Dronning Christina skjenket jesuitten Athanasius Kircher et horn fra en enhjørning og "Den danske tronen" er laget av enhjørningshorn. Les mer her og se flere enhjørninger her.

Fra de berømte Cosmas Plates

I klart syn.

Inspirert av sanne historier

TinTin-bøkene som er fylt med okkult symbolikk og sann historie er skrevet av frimurer Hergé.
Professoren i serien tar utgangspunkt i
Auguste Picard.

Det er i India visse villesler som er like store som hester og større. De har et horn på pannen som er omtrent atten tommer langt.Den greske legen Ctesias, i 416 f.Kr.

Plinius den eldste beskriver 100 e.Kr. Et utrolig vilt dyr kalt Monoceros (en-hornet) med
en dyp brølende lyd og et to alen langt svart horn skyter ut fra midten av pannen. Dette dyret, sier de, kan ikke tas levende.


Aristoteles nevnte ofte enhjørningen: Jeg har funnet ut at villesler så store som hester finnes i India. Den har et horn i pannen, omtrent halvannen alen langt.

Julius Caesar sa at enhjørninger kunne bli funnet i Hercynian Forest.

 

Over store deler av verden er enhjørningen representert i kunsten, heraldikk, flagg,samt i adelige slektsnavn, blant annet i Sverige og Tyskland, og våpenskjoldet til Storbritannia har en enhjørning. og enhjørningen har til og med sitt eget stjernebilde.

Pontus Enhjørning
 

Italienske pavelige og adelige familier Farnese,som sammen med blant annet spansk-italiensk Borghia og italiensk Medici fra det (Black Noblesse),sto bak dannelsen av jesuittene.

480px-The_Pentagon,_cropped_squa_edited.

En av familien Farnese
familievåpen

 

Giuglia Farneses portrett av
Sanzio Raffaello; Dame med enhjørning

 

 Farnese femkantI Italia
 

Pentagon i Romas vasallstat, USA.