top of page

LØGNERE OG PORTVAKTER

Det er en ekte vitenskap, med testbare, repeterbare resultater.

NASA er ikke et romfartsbyrå, men et propagandaorgan for å opprettholde løgnen om kloden, fremme globalisme,  klimakrisenarrativet og markedsføre andre  oppdiktede kriser.

Kjære David Attenborough, Greta og  Jane Goddall er ikke annet enn agenter for innføringen av den nye verdensordenen. Her representert ved World Economic Forum

KLIMA SVINDEL

Dick

Dick Harrison er et eksempel på ekspertise med en agenda. Han er åpenbart selv frimurer og deltar flittig i ulike medier for å spre en oppdiktet og forfalsket historie.

Her forsvarer han jesuitter i en programserie på SR.

Alice Bah, WEF-deltaker og Pär Holmgren , klimasvindelspreder siden 90-tallet (også meteorolog og med 66,6 % sikkerhet klar over at jorden ikke er en jordklode).

Black Lives Matter, ikke en grasrotbevegelse, men en jesuitt / George Soros -støttet institusjon og en del av  Verdens økonomiske forum  sin del og hersk strategi.

bottom of page