Uiterst zeldzame eerste editie van Giovanni Domenico Cassini's mijlpaal Planisphere, gepubliceerd in Parijs door Jean Baptiste Nolin in 1696. (Andere versies hier ).


Deze nogal vanzelfsprekende observatie [dat de wereld kon worden gemeten en in kaart gebracht op basis van astronomische waarnemingen] werd volledig begrepen door de Ouden die worstelden met hun beperkte technologie om te proberen uit aardse en hemelse gegevens een nauwkeurig beeld te vormen van de bol die ze bewoonden. De Griekse filosoof Eratosthenes kwam het dichtst in de buurt van een moderne berekening van de grootte van de aarde, die binnen 14 procent van de juiste omtrek van de aarde kwam door metingen in de Nijlvallei en de relatieve hoeken van de schaduw van de zon op ver van elkaar verwijderde punten langs de wat ongeveer de boog van een meridiaan was.

Kennis van de grootte van de aarde was eveneens verbonden met de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw en eerder. Het was gedeeltelijk te wijten aan de afwijzing door Columbus van Eratosthenes' cijfers voor die van Poseidonius. . . die veronderstelde dat een wereldbol ongeveer een kwart te klein was, dat de ontdekker Indië probeerde te bereiken door naar het westen te zeilen. Hierin volgde Columbus alleen een geloof dat werd aangehangen door Claudius Ptolemaeus. . .

Cassini's kaart is een van de belangrijkste prestaties in de moderne cartografische geschiedenis en vertegenwoordigt een mijlpaal in de transformatie van de kunst van de kaartenmakers naar het moderne tijdperk. In zijn mooie artikel over de Cassini-kaart zegt Alexander Vietor:

" De planisfeer van Cassini is ongetwijfeld een van de grootste cartografische oriëntatiepunten die verband houden met de bevordering van nauwkeurige kaarten , en het is een van de eerste succesvolle pogingen om de vorm van de aarde te plotten op basis van exacte astronomische waarnemingen" - en talrijke waarnemingen, te oordelen naar de kaart. Zo werd het ultieme verlangen van de oude klassieke geografen naar astronomische nauwkeurigheid voor plaatslocaties eindelijk bereikt, althans gedeeltelijk, door de inspanningen van Cassini.