DE VRIJMETSELS

"Als je de vrijmetselarij volgt, door al haar orden totdat je de top bereikt - tot de leider van alle vrijmetselaars - zul je ontdekken dat het gevreesde individu en de leider van de jezuïeten één en dezelfde persoon zijn"

James Parton citeert MF Cusack in "The Black Pope"


 

FRIMURSV.png
FRIMUR 3.png

Baron Nordenskiöld