HEMLIGA SÄLLSKAP

COMING SOON..

molochidol-1013279612_edited.jpg

 Athanasius Kircher

GEMENSAMT MÅL:  MAKT, RIKEDOM & EN NY VÄRLDSORDNING

METOD: MEDVETET SKAPADE KRISER, UTPRESSNING & MORD

ANDLIGA RUTINER: RITUALER, SVART MAGI & MÄNNISKO-OFFER

De så kallade ockulta slutna sällskapen delar alla samma hemligheter och existerar under samma paraply; O.T.O. - Ordo Templis Orientis or Ordern av Österns Tempel,.
Dess stormästare går under namnet Baphomet och måttot är
"Gör vad du vill."

Decorated Aleister Crowley_edited.jpg

JESUIT COADJUTOR ALISTER CROWLEY/BAPHOMET X

db_baphsig11_20121013_1725242867-214x300

HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN

Alister Crowley - "The wickedest man on earth"

Alister Crowley grundade religionen Thelema som O.T.O. anammat. Den är en mix av SATANISM och österländsk och hednisk tro med starkt hat riktat mot Jesus Kristus.
Crowley hävdade att syftet med hans  sex-magiska organisation Ordo Templi Orientis (O.T.O.) var att återställa Kristendomen till dess rätta status som en sol- och fallos-dyrkande religion. 

Crowley gjorde åtskillnad mellan "vanliga" människor  - som han jämförde med hundar - som tjänade - och en överlägsen klass av människo-gudar, som styrde "hundarna". Läs mer här and här.

Sällskap som innefattas i O.T.O.  är Illuminati, Tempel- och Malteserriddarna,  Rosenkreutzarna, ALLA Frimurarordnar samt många andra ordnar, vilka alla är infiltrerade av Jesuiterna/Zionisterna.
Medlemmarna är, förutom vanliga människor, politiker, storföretagare, finansmän, kungligheter och artister som har svurit eder och håller varann om ryggen i vått och torrt. Att hjälpa en broder i nöd anses hedervärt även om det innebär att mord behöver begås för att undanröja obekväma element.
Högste ledare i O.T.O. är för alla i de lägre graderna okänd. Inom alla dessa hemliga sammanslutningar finns det en fasad utåt men en helt annan agenda för den allra innersta cirkeln av invigda. Läs mer
här. 

lamen-trans_edited_edited.png

Satanic Baphomet/Baal worship/summoning ceremony

FALSE LIGHT

Satanic Baphomet/Baal worship/summoning ceremony

e6af55bafce2949fd31c6c64911f98ef-2794823
SIMBOLO+DA+OPUS+DEI-1681811290_edited_ed
 

Svart Magi och åkallan av demoner är vad dessa sällskap använder för att manipulera tillvaron och manifestera sina världsliga begär. De innehar även forntida kunskap om astrologi, Kabbala, numerologi, egenskapen att manifestera hos människans sinne, Kundalini- kraften och satanistiska offer-riter. (Dagligt offer i Eukaristin utövas även av dedicerade katoliker/jesuiter).


A Eucharist of some sort should most assuredly be consummated daily by every magician, and he should regard it as the main sustenance of his magical life.


The best blood is of the moon, monthly: then the fresh blood of a child, or dropping from the host of heaven: then of enemies; then of the priest or of the worshippers: last of some beast, no matter what.


Utdrag from Alister Crowleys böcker.

 

802fe9a7cf7ac6e4c574c34c30246082-3443325

SQUARE & COMPASS

Freemasons as members of many other secret societies of the higher degrees know the earth is flat. From the Freemasonic
Morals and Dogma by Albert Pike (a KKK member and Jesuit coadjutor):

The sky was to them [THE ANCIENTS] a great, solid, concave arch; a hemisphere of unknown material, at an unknown distance above the flat level earth..

The SQUARE is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane.

Skärmavbild 2022-09-25 kl. 17.29_edited.
A7OY6-R2HQHGf5TIsAHbN9Zrqd7qwsfc6DnS6z4R
vh_edited.jpg
freemasons jesuits=illuminati _edited.jp

På ytan glamoröst, spännande och exotiskt, men skenet bedrar.