top of page

PHARMA
from Greek pharmakeia; a healing or harmful medicine, a healing or poisonous herb; a drug, poisonous potion; magic (potion)

DIFFERENTIAL-DIAGNOSTIK

Oberoende av vad någon upplever för symtom kan samma symtom uppstå av många olika patogener -det som orsakar obalans i de slutna eko-system som våra kroppar som är. I modernt leverne i den industrialiserade världen utsätts vi för många gifter och kroppsfrämmande, onaturliga ämnen, så att härleda orsaken bakom kroppsliga symtom kan vara svårt, om inte omöjligt ibland. Den processade maten vi konsumerar med innehåller ofta ämnen som inte är ”mat”, utan ämnen som kroppen uppfattar som gift. Det är bl a konsistensgivare, konserveringsmedel, färgämnen och smakförstärkare. I annat vi använder till kroppen såsom hårvårdsprodukter och smink och solskyddsmedel finns många även där giftiga ämnen som inte hör hemma i kroppen eller på huden. Fluor som de flesta tandkrämerna är ”berikade” med  (och fluor-sköljningen för skolbarn) är ett nervgift som ackumuleras i hjärnan, närmare bestämt i tallkottskörteln som är ett centrum för många av kroppens viktigaste funktioner.

5G är krigsföring genom manipulering av vår frekvens.

Alla dessa onaturliga ämnen uppfattas av kroppen som just gift (patogener) som samlas i olika organ och kapslas in eller triggar kroppen att starta en reningsprocess, vilken kommit att kallas för ”sjukdom". På samma vis är det som kallas influensa en naturlig rensning då kroppen går ner på sparlåga och fokuserar på eliminering av gifter vilket ofta sker genom lungorna och matsmältningsorganen.Det finns många örter och annat i naturen som stärker kroppens arbete med reningsprocessen. Dessa medel är tyvärr ofta svartmålade och stämplade som ”osäkra” eller rent av ”farliga”, medan skolmedicin-preparat, som i bästa fall maskerar de initiala symtomen, nästan alltid för med sig allvarliga biverkningar och klassas som ”säkra och effektiva” (trots att det i databaserna för läkemedlsbiverkningar finns alla biverkingar som går att föreställa sig såsom infertilitet, invaliditet och dödsfall).

Rockefeller sponsrade propaganda-filmen om Cannabis, en ört som använts under årtusenden och varken är beroendeframkallande eller skördar dödsoffer till skillnad mot Big Pharmas legala droger; morfin, fentanyl, amfetamin för att nämna några riktiga narkotiska preparat.

Biverkningar från läkemedel är den tredje största dödsorsaken, säger Peter Gøtzsche.

Sanningen; Det är inte cancer som dödar, det är chemo-terapin.
 

Fentanyl_edited.png

Chemo+Fentanyl will do it
 

Det talas ofta om ”Cancerns gåta” och trots decennier med trillioner i forskningsanslag, rosa band-kampanjer, galor och insamlingar, har ”ingen lyckats hitta svaret”. Svaret är enkelt. Cancer är liksom de flesta andra ”sjukdomar” framkallad av patogener; alla olika gifter vi exponeras för. Cancertumörer är kroppens egna sätt att kapsla in för att sedan eliminera gift som ackumulerats*.

Många av oss har varit med om att läkarbesöket inte givit svar på symtom, diffusa eller inte. Många har också blivit ifrågasatta och behandlade lite som hypokondriker både när det gäller ”vanliga” sjukdomar (förgiftnings-symtom) eller Covid-19-vaccin-biverkningar (förgiftning/introducerande av element som inte hör hemma i kroppen).
Den avsiktliga förgiftningen av mänskligheten har pågått sedan industrialiseringen separerade oss med och mer från ett liv i samklang med naturen, om inte längre. Ett krig har pågått i det tysta mot mänskligheten med attacker från alla håll. Det har konstaterats från flera källor att angående den orkestrerade Covid-19-pandemin, både PCR-tester, munskydd och själva vaccinet innehåller giftigt Grafenoxid. Som av en slump publicerade WHO i början av (den iscensatta) pandemin en skrift på över 400 sidor om nano-material, bland annat Grafenoxid, och dess negativa påverkan på immunsystemet.

FLUORIDE - DEADLIER THAN LEAD
 

illuminati-symboler

#pinkwashing

Det finns biologiska laboratorier enkom med uppgift att forska fram patogener/gift att långsamt förgifta oss med, för att när vi blir "sjuka" skylla på virus, bakterier eller våra gener och att om vi bara ger lite mer pengar till forskningen så ska de snart finna lösningen på alla problem. När folk äntligen vaknar upp till sanningen att Covid-19 inte är ett virus, att ingen dör av covid-19, utan av framställda gifter, att cancer och HIV är framforskade och inte dödliga sjukdomar och att patienterna dör av de extremt giftiga (och dyra) medicinerna, att livslånga depressioner och sömnbesvär orsakats av tandkräm och att mycket vi använder i vår vardag är giftigt, även om myndigheterna försäkrar oss om att halterna av gift är så låga att det inte är något att bry sig om.
Ett exempel: Kok-kärl av Teflon avger så mycket giftiga ångor vid höga temperaturer att
företaget självt avråder från att använda dem om man har burfåglar i hemmet: fåglarna dör.
Här kan vi läsa att de giftiga gaserna från Teflon är ofarligt för människor, men att man kan uppleva influensa-liknande symtom, vilket är ett tecken på förgiftning och att kroppen har gått in i utrensings-läge.

kondomer

Hormoner, kondomer & feromoner

Vaccin och syntetiska mediciner orsakar obalans i kroppen. Våra kroppar är slutna ekosystem med självläkande egenskaper - om de lämnas ifred. Barnsjukdomar som mässlingen och röda hund är till för att bygga upp immunförsvaret hos barn. Plötslig spädbarnsdöd är en skadeverkning av vaccin.
 

Syntetiska dofter omöjliggör partnerval på naturlig väg; vi knyter an till vår partner via sublima doftsignaler - feromoner.

Bortkoppling från det naturliga och det Gudomliga. I kontakt med naturen behövs inget promiskuöst sexuellt utforskande, den leken hålls inom äktenskapet.
 

Kroppsfrämmande, onaturliga  och giftiga ämnen kan inte annat än rubba balansen i naturen och våra kroppar. Inget av dessa medel hör hemma omkring barn, djur eller vuxna. Många ämnen som ftalater, och parabener är hormonstörande och kan orsaka, förutom cancer och andra förgiftningssymtom, infertilitet och till och med könstillhörighets-problematik.

Syntetiska hormon-preparat och preventivmedel orsakar stor obalans och ger ofta upphov till bröstcancer, endometrios, depressioner mm.

TRANS-AGENDAN

Nuförtiden ifrågasätter många barn och unga sin könstillhörighet. Vad som gett upphov till den lavinartade ökningen av köns-byten har ingen helt självklar förklaring. Vad som däremot står klart är att förvirring kring könstillhörighet, och sexuell orientering och splittring av kärnfamiljen sedan länge är ett steg i globaliseringen och ingår som en strategi i såväl FN Agenda 2030 som World Economic Forums liknande mall, The Great Reset, under parollen : inkludering.

Läs mer
här, här (på svenska), här och här. 

En utbredd strategi: sagostund med trans-tema.

I WANT MY SEX BACK

RISE OF THE RAINBOW CHILDREN

WE ARE SPIRIT, NOT BODIES. THAT'S WHY WE CAN NEVER CHANGE WHO WE ARE WITH SURGERY.

Jesuits promoting the gender bender culture: here, here and here

B7825FA7-3854-4155-AB9D-8A9C9689C800_edi

FENTANYL - MURDER & EUTHANASIA

2 ml Single Dose_edited.png

RAINBOW FENTANYL

IN PLAIN SIGHT

bottom of page