top of page
164_027673_edited_edited.jpg
164_027673_edited_edited.jpg
69FCDA14-8EBA-4EEC-86F0-DBAA5D8A9682.jpe

PLATT & STATIONÄR
Jorden är inte ett snurrande klot utan ett icke roterande och stillastående plan med en ogenomtränglig kupol över sig. Yttre rymden existerar inte, med största sannolikhet finns dock kontinenter bortom Antarktis.
 

 

Screen-Shot-2013-03-30-at-7.56_edited.pn

PLATE TECTONICS

plate, plāt

noun

A smooth, flat, relatively thin, rigid body of uniform thickness.

horizontal

adjective

1. At right angles to the vertical; parallel to level ground.

2. flat or level

Visuell konst vi matas med i skolböcker, media och populärvetenskap. Programmering med fantasibilder som inte har något med verkligheten att göra.

Ryska borrhålet på Kolahalvön är det djupaste konstgjorda hålet någonsin i jordskorpan: 12.1 km. Trots detta hävdas det ofta med säkerhet att jorden har en kärna av järn och att dess temperatur är 5000°, trots att inga direkta bevis finns.

VOA_edited.jpg

Bilder som den nedan är rätt svårhittade i sökmotorerna på nätet, speciellt med denna extrema sträcka på 3500 km. Dock i vetenskapliga artiklar, geologiska facktidningar och på andra mindre vanliga ställen som forum för oljeborrning och agenturer som tillhandahåller råa geo-data finns riktiga bevis att jorden inte är rund. Trots allt använder ju  piloter, sjökaptener, navigatörer, metereologer, krigs-strateger och många andra den riktiga och sanna värdskartan som vi kan se ovan på alla FN's fackorgans emblem och även på en stor del av världskartorna innan Jesuiterna uppfann jordgloben.
 

Just a handful of flat earthers, 2016-2020. And as a Freemason, Shaq O'neill knows the earth is flat.

Här ser vi Australiens flacka landskap i en sträcka på  2000 km utan krökning och praktiskt taget utan nivåskillnad.

Nedan: Hundratals kilometer platt havbotten!

Frimuraren Shaq vet att jorden är platt.

"jag flyger mycket och jag menar mycket. ingen flyger mer än jag. Tro mig, om jorden var rund skulle jag märkt det!"

Donald Trump usa's 45:e president

Professionella seismiska reflektioner som används i geologiska undersökningar visar att jordens yta inte kröks.
Se på denna sträcka; 1300 KILOMETER utan någon som helst krökning!
Med den gängse formeln för jordens krökning (8 cm per km2) skulle denna sträcka ha ett fall på 80 KM! 

globe winds_edited.png

And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

Revelation 7:1

Jet streams on a globe.

bottom of page