top of page

همه گیری برنامه ریزی شده

 2017

 2017

2018 

 2018

 2017

ihs

2015 

  آگوست 2019

 2016

2016 

 اکتبر 2019

  Juni 2019

بعد چه می شود؟
با توجه به تمرین NTI TABLE TOP ، در دسامبر 2023 بیش از 270 میلیون مرگ و میر ناشی از آبله میمون خواهد بود.
رئیس NTI آموزش دیده ژزوئیت، عضو شورای روابط خارجی و مشاور بنیاد بیل و ملیندا گیتس است. صفحه 10 را در این
PDF ببینید یا ویدیوی پیوند شده را در 7.30 تماشا کنید.

bottom of page